Zdravstvena zaštita

Za realizaciju projekta iz oblasti zdravstvene zaštite uloženo je 1.500.000,00 KM, od čega je Turska agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju izdvojila 900.000,00 KM, Federalno ministarstvo zdravstva 500.000,00 KM i Općina Visoko 300.000,00 KM.

Meni