Završeni su radovi na asfaltiranju saobraćajnice u naselju Sinančevići, Mjesna zajednica Radovlje

Tokom izvođenja radova na ovoj dionici asfaltirano je 460 metara saobraćajnice. Širina saobraćajnice je 2,5 m, a debljina asfalta 7 cm.

Radovi su finansirani sredstvima iz budžeta Općine Visoko, a prema Programu kapitalnih ulaganja za 2017. godinu.

Realizacijom ovog projekta povećana je sigurnost građana ovog naselja, kao i svih drugih učesnika u saobraćaju.

Meni