Zahtjev za HITNO održavanje sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

Zahtjev za HITNO održavanje sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH i razmatranje „Prijedloga Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Vodovod Visoko”

Na 23. redovnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH na zahtjev Premijera Vlade Federacije BiH g. Fadila Novalića povučena je 10. tačka dnevnog reda: „ Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Vodovod Visoko.

Prolongiranjem usvajanja Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) nepotrebno se usporava realizacija najvažnijeg projekta na području općine Visoko u proteklih nekoliko decenija – izgradnja vodovoda za 12.000 stanovnika naše općine.

Smatramo da Vas ne treba podsjećati koliko smo truda i vremena uložili da bi došli u situaciju da možemo početi sa realizacijom projekta vodosnabdijevanja na području naše općine. Općini Visoko je nakon višegodišnje procedure odobren državni kredit za vodosnabdijevanje koji je rezultirao zaključivanjem ugovora 31. 08. 2016. godine između države Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj.

Nakon toga potpisani su Sporazum o podršci projektu između Općine Visoko i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Sporazum o implementaciji projekta između JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Ipak moramo napomenuti:

1. Obzirom da se radi o kreditu između države Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Općina Visoko dobila je sve potrebne saglasnosti države Bosne i Hercegovine kako slijedi:

– Odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o zajmu (Projekat „Vodovod Visoko“) između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) broj: 01,02-05-2-2905/16 od 15. decembra 2016. godine, usvojena na 38. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, održanoj 30. novembra 2016. godine i na 25. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH održanoj 15. decembra 2016. godine.

– Odluka o ratifikaciji Ugovora o zajmu (Projekat „Vodovod Visoko“) između BiH i Evropske banke za obnovu i razvo j (EBRD) broj: 01,02-05-2-2905/16 od 15. decembra 2016. godine koju je usvojilo Predsjedništvo BiH na 32. redovnoj sjednici održanoj 20. decembra 2016.godine.

2. Podsjećamo da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela Zaključak broj: 315/2016. od 14.01.2016. godine kojima su podržali inicijativu da se kreditnim zaduženjem kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) osiguraju sredstva za realizaciju Projekta „Dogradnja gradskog vodovodnog sistema Općine Visoko – podsistem Gračanica i podsistem Moštre“ u iznosu od 4.5 miliona EUR-a.

3. Tender za projekat vodosnabdijevanja u općini Visoko je raspisan u septembru 2016. godine.
Nakon što su okončane prethodne tenderske procedure, Evropska banka za obnovu i razvoj je dala saglasnost Općini Visoko i JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko da može pristupiti potpisivanju ugovora sa odabranim izvođačem radova koji je zaključen 17. jula 2017. godine a kojim je predviđeno da izvođač otpočne s radovima u roku od 42 dana od dana potpisivanja Ugovora.

4. Općina Visoko i JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko će u skladu sa datom saglasnošću EBRD-a i potpisanim ugovorom sa izvođačem radova u predviđenim rokovima započeti sa realizacijom projekta jer je na to obavezuju ugovorne klauzule i ugovoreni penali čija aktivacija će imati direktne negativne posljedice na Budžet Općine Visoko.

Uvaženi zastupnici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,

Uvaženi Premijeru Vlade Federacije Bosne i Hercegovine g. Fadile Novaliću,

– Institucije države Bosne i Hercegovine, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH i Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH su ratificirale odobravanje kredita državi Bosni i Hercegovini za izgradnju vodovoda u Visokom;

– Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je ratificiralo odobravanje kredita državi Bosni i Hercegovini za izgradnju vodovoda u Visokom;

– Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je „Glavni projekat dogradnje vodovodnog sistema Visoko – podsistem Gračanica i podsistem Moštre“ uvrstila u Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine za period 2016.-2018.godine kao projekat za koji treba osigurati kreditna sredstva;

– Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) je dala saglasnost Općini Visoko na provedenu tendersku proceduru i potpisivanje ugovora o izvođenju radova sa odabranim izvođačem radova;

– Općina Visoko i JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko su zaključili ugovor sa odabranim izvođačem radova koji će početi u ugovorenim rokovima.

– Jedina proceduralna aktivnost neophodna za efektivnost kreditnih sredstava jeste donošenje Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i EBRD-a za realizaciju projekta „Vodovod Visoko“ od strane Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine čime se stiču uvjeti za potpisivanje supsidijarnog ugovora o kreditnom zaduženju sa Federacijom BiH koja istim ne preuzima bilo kakve finansijske obaveze, jer su krajnji dužnici kredita između države Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko i Općina Visoko.

Stanovnicima općine Visoko ostaje nejasno i nerazumljivo zašto je Vladi Federacije Bosne i Hercegovine trebalo pet mjeseci da predloži Odluku o prihvatanju zaduženja po ugovoru između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju projekta „Vodovod Visoko“ na usvajanje Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ako su institucije Bosne i Hercegovine -Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH i Predsjedništvo Bosne i Hercegovine Odluku o odobravanju kredita državi Bosni i Hercegovini ratificirali u decembru 2016. godine.

Također, ostaje nejasno zašto je Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Odluku o prihvatanju zaduženja po ugovoru između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju projekta „Vodovod Visoko“ stavio na dnevni red tek sedam mjeseci nakon što su tu istu Odluku ratificirala oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Predsjedništvo Bosne i Hercegovine.

Posebno ostaje nejasno povlačenje prijedloga Odluke o prihvatanju zaduženja po ugovoru između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju projekta „Vodovod Visoko“ sa same sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Cijeneći navedeno, tražimo HITNU sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH na kojoj će se razmatrati tačka „Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Vodovod Visoko“.

Uvjereni smo da rješavanje životnih problema građana Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine mora biti naš zajednički cilj i da realizacija projekata vodosnabdijevanja i sličnih infrastrukturnih projekata na području naše domovine Bosne i Hercegovine ne smije biti dovedena u pitanje iz bilo kojih razloga posebno uzimajući u obzir da su u ovom slučaju krajnji dužnici kredita između države Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko i Općina Visoko, te da Federacija Bosne i Hercegovine nema nikakvih obaveza po osnovu ovog kredita.

Smatramo da ovakve odluke zahtijevaju puni konsenzus svih parlamentaraca i da je nedopustivo da isti odsustvuju sa sjednica koje se održavaju jednom mjesečno ili napuštaju salu za vrijeme trajanja sjednice a sve to za redovna primanja mjesečno cca. 5000,00 KM, bez obzira na rad ili nerad, održavane ili neodržavane sjednice Parlamenta.

Zahtijevamo, u ime 40.000 građana općine Visoko Vaš hitan angažman i održavanje hitne sjednice Predstavničkog doma prije korištenja godišnjih odmora.

Ukoliko ne bude hitne sjednice Predstavničkog doma nećemo moći spriječiti da prvoj sljedećoj sjednici prisustvuju građani općine Visoko koji će masovno doći po svoja prava koja im bez ikakvog razloga osporavate.

OPĆINSKA NAČELNICA VISOKO
mr. sci. Amra Babić

Meni