Za 75 domaćinstava naselja Šošnje obezbjeđeno kvalitetno i uredno vodosnabdjevanje

Jučer je u naselju Šošnje, MZ Podvinci, Općinska načelnica mr. sci. Amra Babić sa saradnicima, a u prisustvu mještana obišla završene radove na rekonstrukciji lokalnog vodovoda Šošnje i započete radove na asfaltiranju lokalnog puta.

Na osnovu zahtjeva i aplikacije Općine Visoko u Program vodnih naknada uvršten je projekat rekonstrukcija sa proširenjem vodovoda „Šošnje“. Ugovor je sklopljen između investitora Kantonalnog ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Općine Visoko i izvođača radova “Ado-trans“ Visoko.

Završeni su predviđeni radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže glavnog voda ukupne dužine 1636,50 m. Ugrađeni su vodomjeri i urađena je sanacija postojećeg rezervoara, kaptiranje novih količina vode i izgradnja pumpne stanice.

Ukupna vrijednost radova iznosila je 95.690,00 KM.

Sredstva su obezbijeđena iz Programa utroška sredstava vodnih naknada 93.690,00 KM, a Općina Visoko je sufinansirala radove za nabavku elektro kabla u vrijednosti od 2.000,00 KM.

Nadzor nad radovima vršilo je „JP za prostorno planiranje i uređenje grada Zenica“.

Realizacijom ovog projekta obezbjeđeno je kvalitetno i uredno vodosnabdjevanje naselja Šošnje za 75 domaćinstava.

Meni