Vodovodna i kanalizaciona infrastruktura

U periodu od 2013 – 2016 za realizaciju projekata vodovodne i kanalizacione mreže na području Općine Visoko izvojeno je 1.768.486,63 KM od čega je iz Budžeta Općine Visoko izdvojeno 694.451,81 KM, dok je putem apliciranja prema višim nivoima vlasti obezbijeđeno 1.074.034,82 KM.
Prilikom izvođenja radova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži na području općine Visoko u protekle četiri godine ugrađeno je 20.334 m vodovodnih cijevi i 814 m kanalizacionih cijevi.

R/br Naziv projekta Vrijednost radova Godina realizacije Izvor finansiranja
1. Izgradnja vodovodnog prstena u poslovnoj zoni Ozrakovići, MZ Arnautovići 187.743,54 KM 2013. Vlada ZDK
2. Glavni projekat obalnog kolektora otpadnih voda od Betonskog mosta do Interexa 18.632,00 KM 2013. Općina Visoko
3. Rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Rašidovića, MZ Stari Grad 123.000,00 KM 2013. Vlada ZDK
4. Hidrološko istraživanje i ispitivanje izvorišta Šećine njive i Vrutak 122.974,72 KM 2013. Kreditna sredstva FMF
5. Regulacija rijeke Bosne sa obaloutvrdom (desna i lijeva) 139.758,21 KM 2013. Agencija za vodno područje rijeke Save
6. Glavni projekat dogradnje vodovodnog sistema Visoko – podsistem Gračanica 51.129,00 KM 2013. Fond za zaštitu okoliša
7. Izgradnja rezervoara sa crpnom stanicom vodovod Porječani 38.705,66 KM 2013. Fond za zaštitu okoliša
8. Vodovod „Tutnjevac“ Zimča 21.427,18 KM 2013. Vlada ZDK

Općina Visoko

9. Rekonstrukcija lokalnog vodovoda Radinovići 123.310,84 KM 2013. Vlada ZDK
10. Regulacija Muhašinovičkog potoka 6.700,00 KM 2014. Min. poljoprivrede, šumarstva i vodopriv. ZDK
11. Vodoistražni radovi na vodovodu Porječani 35.359,10 KM 2015. Općina Visoko
12. Vodoistražni radovi na vodovodu Porječani (zaključak) 2.000,00 KM 2015. Općina Visoko
13. Rekonstrukcija sa proširenjem vodovodne mreže u Smršnici 100.202,59 KM 2014 -2015 Vlada ZDK

Općina Visoko

14. Nabavka i ugradnja kanalizacionog materijala u MZ Gračanica, Veliko Čajno 9.548,64 KM 2015. Općina Visoko
15. Hitna intervencija desne obale rijeke Bosne u naselju Mulići, 156.672,99 KM 2015. Agencija za vodno područje rijeke Save
16. Rekonstrukcija gradske vodovodne mreže ulice Visočkih brigada 74.814,48 KM 2015. Općina Visoko

JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko

17. Rekonstrukcija gradske vodovodne mreže ulice Izeta Kurtalića 44.844,91 KM 2015. Općina Visoko

JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko

18. Geofizičko-geoelektrična ispitivanja Radovljanske rijeke 3.510,00 KM 2015. Općina Visoko
19. Ucjevljenje potoka Željeznička stanica – poslovna zona Ozrakovići 76.824,01 KM 2015. Općina Visoko
20. Rekonstrukcija vodovoda Šošnje, MZ Podvinci 104.699,31 KM 2015. Min.poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ZDK
21. Rekonstrukcija lokalnog vodovoda „Kučetine“ sa povećanjem kapaciteta i proširenjem –  Izgradnja rasteretne komore na lokalnom vodovodu „Kučetine“ 123.969,43 KM 2015. Min.poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ZDK
22. Glavni projekat kolektora otpadnih voda na rijeci Fojnici, Most konfekcija – Luka 17.551,00 KM 2015. Vlada ZDK

Općina Visoko

23. Nabavka i isporuka opreme, izvođenje radova na izvorištu „Vrutak” 93.424,50 KM 2015. Kreditna sredstva FMF
24. Rekonstrukcija sa proširenjem vodovodne mreže u Smršnici, MZ Gračanica 39.645,89 KM 2016. Min.poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ZDK
25. Rekonstukcija kanalizacione mreže u naselju Radinovići 5.000,00 2016. Općina Visoko
26. Izvođenje vodoistražnih radova na lokalitetu Vodice 2.000,00 2016. Općina Visoko
27.  I faza izgradnje kanalizacione mreže u MZ Zimča, naselje Alibegovići 45.038,63 KM 2016. Općina Visoko
Meni