Video: Intervju načelnice Općine Visoko mr. sci. Amre Babić za RTV Visoko

Pogledajte intervju načelnice Općine Visoko mr. sci. Amre Babić za RTV Visoko u kojem se načelnica osvrnula na nekoliko tema: Lokalni izbori i izborna kampanji u Visokom, da li je lakše raditi kao nezavisni ili stranački kandidat, rad novog saziva Općinskog vijeća Visoko, razvoj privrednog ambijenta u Visokom, komunikacija sa građanima, nezavisni gradonačelnici i načelnici u Bosni i Hercegovini, budući planovi i projekti na prostoru općine Visoko.

Meni