Ulaganja u sport

U periodu od 2013. do 2016. godine na području općine Visoko uložena su značajna sredstva za unapređenje sporta i izgradnju dječijih igrališta u iznosu od 895.613,46 KM.

U potpunosti je završena realizacija gradskog stadiona „Luke“, postavljena je umjetna trave na pomoćnom stadionu koji je u potpunosti i osvjetljen LED rasvjetom, pored toga postavljene  su nove sjedalice na tribinama glavnog stadiona, asfaltirano je rukometno igralište i na kraju otvaranje prostorije za potrebe sportskih klubova.

Izgrađeno je 8 dječijih igrališta u različitim mjesnim zajednicama za potrebe djece i mladih, za čiju realizaciju je Općina Visoko u većem dijelu dobila putem donacija i upućene aplikacije prema Ambsadi Norveške u BiH.

Općina Visoko će u narednom periodu nastojati da u svakoj mjesnoj zajednici izgradi po jedno dječije igralište.

Redni broj Naziv projekta Vrijednost radova Godina realizacije Izvor finansiranja
1. Projekat postavljanja umjetne trave na pomoćni teren gradskog stadiona Luke, Radovi na stadionu „7.April“ i rukometnom igralištu 770.266,56 KM 2013-2014 Općina Inegol

Fed.min.kulture i sporta

Firme iz Visokog

Općine Visoko

2. Sanacija rasvjetnih stubova na rukometnom igralištu „Luke“ 2.535,03 KM 2014. Općina Visoko
3. Izgradnja osam dječijih igrališta na području općine Visoko 61.417,80 KM 2014-2015 Općina Visoko

Donatori

4. Sanacija sportskog terena Osnovne škole „Kulin Ban“ Visoko 16.248,91 KM 2015. Općina Visoko
5. Sanacija igrališta u MZ Kralupima 3.450,00 KM 2015. Općina Visoko
6. Sanacija igrališta u Podružnici Zbilje 2.000,00 KM 2015. Općina Visoko
Meni