U toku su radovi na rekonstrukciji lokalnog puta Krč – Bradve, MZ Moštre

U cilju realizacije projekta rekonstrukcije lokalnog puta Krč – Bradve u MZ Moštre, proveden je postupak javne nabavke i odabran izvođač radova firma „Mušinbegović gradnja“ d.o.o. Visoko.

Sredstva za realizaciju navedenog projekta obezbjeđena su iz Budžeta Općine Visoko iz Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu za 2016. godinu.

Vrijednost radova iznositi će 19.449,44 KM sa PDV-om.

U okviru radova na rekonstrukciji puta izvršit će se rekonstukcija i asfaltiranje puta u dužini od 300 m, širine 3 m i debljine asfalta 7 cm.

Nadzor nad izvođenjem radova vrši firma „Arting BH“ d.o.o. Sarajevo, a ispitivanje terena vrši Laboratorija za ispitivanje građevinskih materijala i konstrukcija „DTQ“  d.o.o. Sarajevo.

Meni