U sjedištu Vlade FBiH održan sastanak s predstavnicima Saveza općina i gradova Federacije BiH

Premijer Federacije Bosne i Hercegovinje Fadil Novalić održao je danas, u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu, sastanak s predstavnicima Saveza općina i gradova Federacije BiH. Sastanku su prisustvovali i sekretarka Vlade FBiH Edita Kalajdžić i direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak, te načelnici sedam općina iz Federacije BiH.

Sastanak je organiziran kako bi bile obavljene konsultacije o radnom tekstu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

Premijer Novalić je naglasio da se današnjim sastankom žele razmijeniti mišljenja Vlade i Saveza o ovom pitanju, te istaknuo da se izmjenama i dopunama ovog zakona ne žele ukinuti općinske civilne zaštite, već samo pronaći novi izvori njihovog finansiranja.

U dijelu Reformske agende koji se odnose na smanjenje opterećenja za privredne subjekte, kao i stvaranje što povoljnijeg ambijenta za rast i razvoj ekonomskih aktivnosti, ocijenjeno je da plaćanje posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća iz sredstava pravnih lica, a koje poslodavci izdvajaju u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, u velikoj mjeri otežava poslovanje privrednih subjekata, razvoj privrede i intenziviranje ekonomskih aktivnosti u FBiH. Također, na izmjene ovog zakona Federacija BiH se obavezala i u Pismu namjere Međunarodnom monetarnom fondu.

Federalni premijer je zaključio da bi predstavnici Federalne uprave civilne zaštite i  Saveza općina i gradova FBiH zajednički trebali iznaći najbolje rješenje za nove izvore finansiranja koje će ponuditi Vladi FBiH na razmatranje.

 

Meni