SIGNALIZACIJA NA KRUŽNOM TOKU

Na kružnom toku koji se nalazi kod naplatnih kućica na samom ulazu u Visoko i predstavlja jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata koji se realizira na području naše općine, kompletirana je horizontalna i vertikalna signalizacija, tako da je sada povećana bezbjednost svih učesnika u saobraćaju, a vožnja i kretanje za vozače, odnosno pješake su olakšani.

Slika 1

Podsjetimo da su radovi na projektu ”Rekonstrukcija klasične raskrsnice u kružnu raskrsnicu na spoju regionalne ceste R443 Visoko – Kiseljak sa priključnom cestom na koridor Vc i ostalim lokalnim cestama na području općine Visoko” ozvaničeni 29. avgusta prošle godine, u okviru programa obilježavanja Dana općine Visoko.

Ukupna vrijednost radova na rekonstrukciji klasične raskrsnice u kružnu raskrsnicu iznosi 330.065,08 KM sa PDV-om, od čega je projekat finansiran od strane Kantonalne direkcije za ceste iznosom od 270.000 KM, dok je ostatak sredstava potrebnih za realizaciju projekta u iznosu od 60.065,08 KM obezbijeđen iz Budžeta Općine Visoko.

Slika 2

Izvođač radova je Konzorcij „Hering” d.d. Široki Brijeg i KTM „Brina” d.o.o. Posušje.

Ovaj projekat je veoma značajan i za sve one koji u tranzitu prolaze našom općinom, jer riječ je o regionalnom pravcu, tako da će poboljšati bezbjedonosnu situaciju i normalizovati kompletan saobraćaj na području općine Visoko, a važan je i zbog svog razvojnog karaktera i očekuje se da pokrene niz novih investicija, posebno kada govorimo o blizini Poslovne zone Ozrakovići i njenom uvezivanju sa Poslovnom zonom Topuzovo Polje.

Slika 3

Slika 4

Meni