Saopćenje za javnost: Ulica Iznad duvara, MZ Stari Grad

U cilju pravovremenog i istinitog obavještavanja javnosti o stanju nastalom u ulici Iznad duvara, MZ Stari Grad napominjemo da je Općina Visoko u prethodnom periodu izvršila terenski uvid u činjenično stanje. Tom prilikom angažovan je Laboratorij za ispitivanje građevinskih materijala i konstrukcija „DTQ“ d.o.o. Sarajevo da izvrši terenski uvid u činjenično stanje. Također zahtjevan je i uvid geologa u smislu ispitivanja mogućnosti pojave klizišta.
Ovom prilikom Vam dajemo uvid u dio izvještaja navedene laboratorije.

OPIS POSTOJEĆEG STANJA

Obilaskom i vizuelnim pregledom predmetne saobraćajnice konstatuje se sljedeće stanje:
Deformacije su izražene, u vidu naboravanja dijelova zastora i ulegnuća kolovozne konstrukcij, te zastupljenim mrežastim pukotinama.
Sve opisane deformacije nastale su isključivo djelovanjem površinskih voda koje su prodirale u kolovoznu konstrukciju i vršile destrukciju donjih i gornjih slojeva kolovozne konstrukcije, ispiranjem materijala, u pravilu duž rovova podzemnih instalacija. Analizom rezultata ispitivanja materijala iz posteljice i NNS-a sa geološkog aspekta, te pregledom lokacije od strane geologa, isključuje se mogućnost da su oštećenja na ovoj saobraćajnici nastala kao posljedica klizišta na lokalitetu.

PRIJEDLOG SANACIJE KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE

Na osnovu provedenih ispitivanja materijala iz kolovozne konstrukcije, a imajući u uvid dimenzije slojeva, uzdužni nagib, kvaliteta materijala u NNS-u i posteljici, predlažemo da se predmetnoj saobraćajnici izvrši:
Izrada nove kolovozne konstrukcije sa sljedećom strukturom i dimenzijama:
AHNS 16 sa BIT 50/70……………………………………..6,0 cm
NNS 0/32………………………………………………………30,0 cm
Ukupna debljina.36,0 cm
Posteljica (drobljeni kamen 0/100)………………………….20,0 cm
Obzirom da se u trupu saobraćajnice nalaze vodovodne, kanalizacione, plinske i elektro instalacije sa upitnom dubinom ugradnje ispod nivelete, predlažemo da se te instalacije zamjene novim, koje će biti kvalitetno ugrađene sa dovoljno nadslojem kako bi se izbjeglo oštećenje tokom eksploatacije.
Predložena kolovozna konstrukcija podrazumijeva rekonstrukciju predmetne ulice, što znači da se mora kvalitetno riješiti površinska i podzemna (drenažna odvodnja). Obavezno izvršiti razdvajanje fekalne i kišne kanalizacije.

PREDUZETE AKTIVNOSTI NAKON IZVJEŠTAJA LABORATORIJE

Nakon obavljanja navedenih radnji JKP “Visoko” d.o.o. Visoko izvršilo je razdvanje fekalne i kišne kanalizacije na navedenoj dionici. Po završetku istih JP “Visoko – Ekoenergija” d.o.o. Visoko pristupila je realizaciji sanacije prokopa i rekonstrukciji dijela ulice Iznad duvara.
Radove na rekonstrukciji ulice i sanaciji prokopa vrši firma “Mušinbegović gradnja” d.o.o. Visoko, a na osnovu ugovora potpisanog sa JP “Visoko – Ekoenergija” d.o.o. Visoko. Nadzor nad izvođenjem ovih radova povjeren je firmi “Arting BH” d.o.o. Sarajevo.

Meni