Rekonstrukcija lokalnog puta Stari Grad „Visoki“

Općina Visoko je započela realizaciju projekta rekonstrukcije lokalnog puta Stari Grad „Visoki“, MZ Stari Grad za koji je proveden postupak javne nabavke i odabran izvođač radova Konzorcij „Ado trans“ d.o.o. Visoko i „Špic beton“ d.o.o. Zenica.

Sredstva za realizaciju navedenog projekta su obezbjeđena iz budžeta Općine Visoko za 2017. godinu. Ugovorna vrijednost projekta iznosi 18.213,28 KM sa PDV- om. U okviru radova na rekonstrukciji puta izvršiti će se asfaltiranje puta u dužini od 260m, širine 2,5 metara i debljine asfalta 7 cm.

Nadzor nad izvođenjem radova vrši firma „Arting BH“ d.o.o. Sarajevo, a ispitivanje terena vršiti će Laboratorija za ispitivanje građeviskih materijala i konstrukcija „DTQ“ d.o.o. Sarajevo.

 

Meni