Radovi na putnoj infrastrukturi općine Visoko – Interventno djelovanje

U toku su radovi na sanaciji putne infrastrukture na području općine Visoko, u okviru interventnog djelovanja. Ugovorom je predviđena sanacija udarnih rupa, kako u gradskom području, tako i na prigradskoj putnoj mreži.

Budžetom Općine Visoko za 2017. godinu za sanaciju udarnih rupa predviđena su sredstva u iznosu od 90.000,00 KM, a kao najpovoljniji ponuđač za izvođenje radova izabrana je firma „Mušinbegović gradnja“ d.o.o. Visoko.

Proces krpljenja udarnih rupa počinje sa otvaranjem i obrađivanjem ivica dijelova kolovoza, a zatim se ivice mažu bitulitnim premazom i potom se iste zatvaraju asfaltnom masom.
Savjetuje se vozačima i ostalim učesnicima u saobraćaju da za vrijeme trajanja radova obrate pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju pri saobraćanju dionicom puta gdje se saniraju udarne rupe kako ne bi došlo do neželjenih posljedica.
Press Općine Visoko

Meni