Radovi u ulici Iznad duvara

U cilju obavještavanja javnosti o preuzetim aktivnostima o nastaloj situaciji u ulici Iznad duvara, Općina Visoko izvršila je terenski uvid u činjenično stanje. Tom prilikom angažovana je Labaratoriji za ispitivanje građevinskih materijala i konstrukcija „DTQ“ d.o.o. Sarajevo da izvrši terenski uvid u činjenično stanje, također zahtjevano je i uvid geologa, mogućnosti pojave klizišta.
Ovom prilikom Vam dajemo uvid u dio izvještaja navedene labaratorije.
OPIS POSTOJEĆEG STANJA
Obilaskom i vizuelnim pregledom predmetne saobraćajnice konstatuje se sljedeće stanje:
deformacije su izražene, u vidu naboravanja dijelova zastora i ulegnuća kolovozne konstrukcij, te zastupljenim mrežastim pukotinama.
Sve opisane deformacije nastale su isključivo djelovanjem površinskih voda koje su prodirale u kolovoznu konstrukciju i vršile destrukciju donjih i gornjih slojeva kolovozne konstrukcije, ispiranjem materijala, u pravilu duž rovova podzemnih instalacija. Analizom rezultata ispitivanja materijala iz posteljice i NNS-a sa geološkog aspekta, te pregledom lokacije od strane geologa, isključuje se mogućnost da su oštećenja na ovoj saobraćajnici nastala kao posljedica klizišta na lokalitetu.
PRIJEDLOG SANACIJE KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE
Na osnovu provedenih ispitivanja materijala iz kolovozne konstrukcije, a imajući u uvid dimenzije slojeva, uzdužni nagib, kvaliteta materijala u NNS-u i posteljici, predlažemo da se predmetnoj saobraćajnici izvrši ;
Izrada nove kolovozne konstrukcije sa sljedećom strukturom i dimenzijama :
AHNS 16 sa BIT 50/70……………………………………..6,0 cm
NNS 0/32………………………………………………………30,0 cm
Ukupna debljina.36,0 cm
Posteljica(drobljeni kamen 0/100)………………………….20,0 cm
Obzirom da se u trupu saobraćajnice nalaze vodovodne, kanalizacione, plinske i elktro instalacije sa upitnom dubinom ugradnje ispod nivelete, predlažemo da se te instalacije zamjene novim, koje će biti kvalitetno ugrađene sa dovoljno nadslojem kako bi se izbjeglo oštećenje tokom eksploatacije.
Predložena kolovozna konstrukcija podrazumjeva rekonstrukciju predmetne ulice, što znači da se mora kvalitetno riješiti površinska i podzemna (drenažna odvodnja). Obavezno izvršiti razdvajanje fekalne i kišne kanalizacije.
U cilju što kvalitetnije sanacije ove ulice molimo građane za razumijevanje, te da poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju do završetka radova u ovoj ulici.

Meni