Radovi na putnoj infrastrukturi u MZ Kralupi

U okviru Programa kapitalnih ulaganja općine Visoko za 2017. godinu, započeti su radovi na izgradnji puteva u MZ Kralupi, u naseljima Dolac, Čop i Holići.
Za izgradnju puteva u naselju Kralupi, Programom kapitalnih ulaganja za 2017. godinu, izdvojena su sredstva u iznosu od 84.000,15 KM.

Postupkom javne nabavke za izvođenje radova izabrana je firma „Sarajevoputevi“ d.o.o. Sarajevo, a za vršenje stručnog nadzora izabrana je firma „BauArt“ d.o.o. Visoko. Poslove labaratorijske kontrole radova vršit će firma DTQ Visoko.

Radovi na izgradnji puteva se odvijaju nesmetano, u skladu s propisanim tehničkim uslovima. U toku radova na putnoj infrastrukturi intenzivno se vrše stručno – tehničke kontrole od strane ovlaštenih lica iz općine Visoko, u cilju što kvalitetnijeg izvođenja radova.

Meni