Predstavnički dom PFBiH sutra odlučuje o projektu vodosnabdijevanja Općine Visoko

Nakon što su delegati u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH u četvrtak prošle sedmice podržali tačku dnevnog reda koja se odnosi na „Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja o Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta vodovod Visoko“, sa 36 glasova ZA i 4 suzdržana., sutra 26. i srijedu 27. septembra sa početkom u 10 sati biti će održana redovna 24. sjednica Predstavničkog doma PFBiH, a 10. tačka dnevnog reda je „Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja o Ugovoru o zajmu između BiH i EBRD – a za realizaciju Projekta vodovod Visoko“.

Potvrđivanjem od strane Doma naroda FBiH i Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, sredstva EBRD kredita će postati operativna čime će se otkloniti i posljednja prepreka ka konačnom cilju, a to je: kontinuirano snabdijevanje higijenski ispravnom vodom za novih 12 000 naših sugrađana.

Izjave premijera Novalića i šefova Klubova političkih partija koje participiraju u oba Doma PFBiH pogledajte u reportaži RTV Visoko na sljedećem linku:

Meni