Poziv na manifestaciju svečanog obilježavanja 160 godina postojanja Pravoslavne crkve Sv. velikomučenika Prokopija u Visokom

Zadovoljstvo mi je pozvati vas na manifestaciju svečanog obilježavanja 160 godina postojanja Pravoslavne crkve Sv. velikomučenika Prokopija u Visokom. Manifestacija će se održati u petak, 21 . jula sa slijedećim programom:

09:30 – Početak manifestacije
16:00 – Izložba u JU “Zavičajni muzej” Visoko

Inače, crkva je proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika 8. marta 2004. godine. Nacionalni spomenik sastoji se od crkve, crkvenog dvorišta, ogradnog zida, ulazne kapije, parohijskog doma i pokretnog nasljeđa koje čini 18 ikona.

Dobrodošli!

Načelnica Općine Visoko
mr. sci. Amra Babić

Meni