Pozitivni efekti izgradnje i modernizacije javne rasvjete

Projekti izgradnje i modernizacije postojeće javne rasvjete na području općine Visoko tokom 2017. godine  imali su jako pozitivan efekat. Povećan je stepen sigurnosti građana visočkih naselja, kao i svih drugih učesnika u saobraćaju, uz kreiranje  ljepšeg i ugodnijeg životnog okruženja.

Ugradnja LED rasvjete donijela je:

-Visoku energetsku učinkovitost

-Nisku temperatura izvora svjetla

-Ekološki prihvatljivu tehnologiju

-Izostanak  štetnih sastojka

-Jednostavnu razgradnja i recikliranje nakon korištenja

-Znatno manje svjetlosno “zagađuje” okoline

-Izostanak štetnog UV i IC zračenja

-Dugi vijek trajanja (tipični životni vijek je 60.000 – 100.000 h)

-Mogućnost upravljanja rasvjetom

-Trenutno paljenje svjetla – nema zagrijavanja

-Neosjetljivost na udarce

-Mogućnost regulacije intenziteta

-Omogućuje koncept “Inteligentne rasvjete”

-Širok raspon temperature svjetla

-Svjetlo vrlo slično dnevnom

Projekti usmjereni ka energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije naišli su na jako dobar prijem kod stanovništva gdje je produžen efekat dana uz mnogo bolju vidljivost.

Osvjetljavanje regionalnih putnih pravaca povećalo je stepen sigurnosti građana i svih drugih učesnika u saobraćaju.

U okviru izvođenja radova na dionici prema Čekrekčijama  postavljeno je 14 toplocinčanih stubova, 14 rasvjetnih tijela, 440 m napojnog kabla, kao i jedan ormar javne rasvjete.

Ukupna vrijednost radova na  izgradnji rasvjete iznosi 29.219,58 KM sa PDV – om.

Konačno je postignuto olakšano kretanje svih učesnika u saobraćaju dionicom puta R-445.

Ulaz u grad iz pravca Kiseljaka ulicom Mule Hodžića duž naselja Podvisoki zasjao je novim sjajem.

Uporedo sa izgradnjom javne rasvjete na regionalnim saobraćajnicama završavani su radovi na zamjeni postojećih svjetiljki u ulicama Branilaca i Kralja Tvrtka.

U ulici Branilaca izvršeni su radovi u vrijednosti od 55.355,86 KM sa PDV-om. Projektom je obuhvaćena ugradnja 62 LED rasvjetna tijela.

Tokom izgradnje javne rasvjete u naselju Ozrakovići, koju je obavila  firma „Mualvis“ d.o.o. Visoko, ugrađeno je 800 m samonosivog napojnog kabla i 19 LED rasvjetnih tijela. Ugovorena vrijednost radova iznosila je 14.981,85 KM sa PDV-om.

Projekat izgradnje javne rasvjete u naselju Ozrakovići realiziran je sredstvima koja su u cijelosti osigurana iz Budžeta Općine Visoko za 2017. godinu iz Programa Kapitalnih ulaganja u infrastrukturu za 2017. godinu.

Izgradnjom javne rasvjete u naselju i uz put koji vodi prema poslovnoj zoni Ozrakovići, dodana je još jedna poslovna karika u lancu strateških ciljeva Općine u pogledu podsticaja poduzetništva, stvaranja preduvjeta za privlačenje investicija, te rasta zapošljavanja, naročito lokalnog stanovništva.

Općina Visoko je sa realizacijom ovakvih projekta nastavila trend modernizacije u skladu sa evropskim standardima, pomičući se korak naprijed cilju povratka među deset najrazvijenijih općina u Bosni i Hercegovini.

 

Meni