Policijski komesar Semir Šut u radnoj posjeti Općini Visoko

U cilju što bolje saradnje kantonalnog nivoa sa općinskim, kao i efikasnijih rješenja na polju sigurnosti, Općinska načelnica mr. sci. Amra Babić sa saradnicima danas je primila policijskog komesara Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona (MUP ZDK) Semira Šut sa saradnicima iz Policijske stanice Visoko. Na sastanku se razgovaralo o provedenim aktivnostima u protekloj godini, razmijenile su se korisne informacije i ideje, te se razgovaralo o nivou sigurnosti na području općine Visoko. Na ovom polju, Općina Visoko je u protekloj godini završila projekat video nadzora u okviru kojeg su instalirane video kamere na najfrekventnijim tačkama u gradu. Video nadzor uveden je kao mjera sigurnosti građana i u cilju smanjenja kriminala.

Komesar Šut o ovoj posjeti izjavio je sljedeće:“Uprava policije u okviru svojih redovnih aktivnosti za početak 2017. godine planirala je sastanke sa svim načelnicima općina. Tema današnjeg razgovora je aktuelna problematika, „Bezbjednost u općini i unapređenje saradnje“, jer smatramo da ima prostora za dobru saradnju sa općinama. Iako je policija definisana kao nadležni organ bezbjednosti, organi lokalne samouprave su po svojoj prirodi zaduženi da brinu o sigurnosti građana na svom području. Policija pored bezbjednosti građana ima ulogu i u infrastrukturnim projektima, od kojih je sigurnost investitora i njihove imovine, kako domaćih, tako i stranih. Stoga, spremni smo da pored bezbjednosti građana učestvujemo i damo doprinos projektima koji pomažu privrednom razvoju. Generalno, saradnja policije sa svim općinama, pa tako i općinom Visoko je dobra. Imamo neke zajedničke projekte na kojim već radimo, a danas će biti prilika da razgovaramo i o planovima u budućnosti“.

Današnji sastanak je znak otvorene saradnje policije i predstavnika lokalne zajednice u cilju građenja sigurnijeg ambijenta za građane, ali i investitore čija bezbijednost znači privredni prosperitet općina.

Meni