Počinju radovi na uređenju stadiona „Luka“ i na lokalitetu oko stadiona

Općina Visoko pokrenula je aktivnosti na uređenju stadiona „Luka“, kao i na lokalitetu oko stadiona. Radovi počinju u ponedjeljak 7. avgusta, a izvođač je JKP „Visoko“. U okviru ugovorenih radova predviđa se: sječa šiblja i rastinja, košenje trave i korova, ravnanje postojećeg terena, odvoz smeća i organskog materijala, kao i kresanje postojećih stabala. Predviđena je i izrada parkinga za turističke autobuse. Općina Visoko sa realizacijom ovakvih projekata nastavlja trend modernizacije u skladu sa evropskim standardima, što će doprinijeti sveukupnom kreiranju ljepšeg i ugodnijeg životnog okruženja na području naše općine.

Meni