Počela izgradnja javne rasvjete i rekonstrukcija pristupnog stepeništa u gradskom parku

Danas je Općinska načelnica, mr. sci. Amra Babić obišla gradski park u kome se trenutno izvode radovi na rekonstrukciji pristupnog stepeništa i izgradnji rampe za invalidna lica.
Pored pomenutih radova u parku je planirano čišćenje, rekonstrukcija i iluminacija Spomen kosturnice, hortikulturno uređenje zelenih površina, postavljanje dodatnih klupa i izgradnja javne rasvjete.
Svi radovi na uređenju i rekonstrukciji gradskog parka biti će okončani do 7. aprila – Dana oslobođenja Visokog.

Meni