Općinska načelnica u obilasku završenih radova na Trgu Džemala Bijedića

Načelnica mr.sci Amra Babić danas je sa saradnicima obišla završene radove na Trgu Džemala Bijedića. Naime, urađene su granitne štokovne ploče i granitni ivičnjaci što je olakšalo kretanje pješaka i dalo novi i ljepši izgled ovom dijelu grada Visoko.
Rekonstrukcija Trga je predviđena Programom kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Općine Visoko za 2016. godinu. Postupkom javne nabavke za izvođača radova odabrano je privredno društvo „Vizija“ d.o.o. Visoko, a ugovorena vrijednost radova je 28.601,70 KM.
Nadzor nad izvođenjem radova vršila je firma „ArtingBH“ d.o.o. Sarajevo, a ispitivanje terena Laboratorija za ispitivanje građevinskih materijala i konstrukcija „DTQ“ d.o.o. Sarajevo.
Načelnica Babić je izrazila zadovoljstvo urađenim poslom i ovom prilikom razgovarala o daljim radovima na uređenju pomenutog Trga od kojih je i postavljanje klupa. Fontana „Cvijet“, novi pločnici uz klupe i ostale detalje zasigurno će gradu dati uređeniji i moderniji izgled.

Meni