Općinska načelnica mr. sci. Amra Babić upriličila prijem i dodijelila nagrade za najuspješnije učenike za literarne i likovne radove povodom Dana šehida

Povodom Dana šehida, koji se obilježava drugog dana Ramazanskog Bajrama, općinska Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti, u saradnji sa Organizacijom porodica šehida i poginulih boraca „Visoko ’92 ”, raspisala je Javni poziv za izbor najuspješnijih literarnih i likovnih radova „Sjećanje na šehide”, za učenike osnovnih i srednjih škola sa područja općine Visoko.
Iz svake škole na konkurs je moglo biti poslano po 10 najuspješnijih literarnih i likovnih radova. Pregled i izbor najuspješnijih radova vršila je Komisija koju su sačinjavali profesori i nastavnici bosanskog jezika i likovne kulture, koji su odabrali po tri najuspješnija literarna rada za osnovnu i tri rada za srednju školu. S obzirom na činjenicu da na konkursu nije bilo prijavljenih učenika iz srednjih škola za najbolji likovni rad, Komisija je odlučila da učenike osnovnih škola nagradi sa po dvije nagrade.

Općinska načelnica mr.sci. Amra Babić danas je upriličila prijem i dodijelila nagrade za najuspješnije učenike, kojima je uputila nekoliko prigodnih poruka:
„Ovo je prilika da se još jednom sjetimo naših 314 šehida i poginulih boraca prosječne starosti 30 godina, koji su najzaslužniji zbog toga što smo mi danas slobodni ljudi koji obavljaju svakodnevne aktivnosti. Ovo je jedan od načina da njegujemo našu historiju i istinu o Bosni i Hercegovini. Nećemo dozvoliti da naši šehidi i poginuli borci budu zaboravljeni, mi ćemo, kao lokalna zajednica, djelovati kao korektiv i najmlađe učiti o istinskim životnim vrijednostima na kojima počiva civilizacija”, riječi su Općinske načelnice.

Spisak nagrađenih učenika na Konkursu:

Osnovna škola – literarni radovi:
Samer Suljić – OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre
Nedžmina Muslić – OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Dobrinje
Lamija Mostić – OŠ „Kulin Ban“ Visoko
Srednje škole – literarni radovi:
Elma Smailagić – MSŠ „Hazim Šabanović“ Visoko
Azra Memišević – Gimnazija „Visoko“
Irma Ajanović – MSŠ „Hazim Šabanović“ Visoko

Osnovna škola – likovni radovi:

Nejra Babić – OŠ „Safvet – beg Bašagić“ Visoko,
Melina Čabaravdić – OŠ „Safvet – beg Bašagić“ Visoko,
Nedžla Čolo – OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Veliko Čajno,
Jakub Dedić – OŠ „Alija Nametak“ Buci,
Amna Smailagić – OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Dobrinje i
Kemal Šubić – OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Orašac.

Meni