Općina Visoko organizuje privredno-kulturnu manifestaciju „Visočko ljeto 2017.g.“

Općina Visoko i ove godine organizuje privredno-kulturnu manifestaciju „Visočko ljeto 2017.g.“ i to:

Dani kulture i sporta trajat će od 22.07. do 26.07.2017. godine.
Dani trgovine trajat će od 27.07. do 02.08.2017. godine.

Nosilac aktivnosti manifestacije „Visočko ljeto 2017.“ je Služba za poslove Općinske načelnice i Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti.

Prijavu za učešće u dijelu manifestacije Dani kulture i sporta zainteresovani mogu podnijeti u Službi za finansije, privredu i društvene djelatnosti, kancelarija broj 13, telefon 032/732-538 ili na e-mail: drustvene@visoko.gov.ba u periodu od 03.07. do 12.07.2017. godine. Kontakt osobe su: Amra Omerbegović i Esma Sirčo.

Pozivamo fizička lica i pravne subjekte koji žele uzeti učešće u Danima trgovine da za rezervaciju štandova i javnih površina prijave mogu podnijeti u Općini Visoko u kancelariji broj 11 u periodu od 12.07. do 26.07.2017. godine.

Detaljnije informacije možete dobiti na broj: 032/732-545 i 032/732-504. Kontakt osoba za rezervaciju štandova i javnih površina je Sulejmana Smajlović.

OPĆINSKA NAČELNICA
mr. sci. Amra Babić s.r.

Meni