OPĆINA VISOKO I MZ ARNAUTOVIĆI REALIZUJU AKTIVNOSTI NA UREĐENJU OKOLIŠA

Savjet MZ Arnautovići u saradnji sa Općinom Visoko pokrenuo je niz aktivnosti na uređenju okoliša, odnosno uređenju kosina pored pružnog prelaza.

Slika 1

Tokom protekle godine realizovan je veliki broj istih ili sličnih aktivnosti,  a posebno se izdvajaju akcije čišćenja velikog broja deponija.

U narednom periodu novoizabrani Savjet MZ Arnautovići i Općina Visoko nastavljaju sa aktivnostima na uređenju zelenih površina i poboljšanjem cjelokupnog životnog ambijenta.

Slika 2

Slika 3

Meni