Općina Visoko izdvojila sredstva za sanaciju školskih objekata

Općina Visoko je u Budžetu za 2017. godinu planirala sredstva u iznosu od 50,000.00 KM za pomoć u adaptaciji školskih objekata na osnovu čega je uputila poziv osnovnim i srednjim školama da apliciraju sa prijedlogom projekata za namijenjena sredstva. Općinska načelnica mr.sci Amra Babić sa saradnicima obišla je teren i izvršila uvid u stvarno stanje objekata, i tom prilikom razgovarala sa direktorima škola o predloženim projektima, njihovoj neophodnosti i urgentnosti.

O trenutnom stanju škola u kojem se nalaze, Općinska načelnica kazala je: „Drago mi je da smo doveli Općinski Budžet u situaciju da iz njega možemo pomoći osnovne i srednje škole sa područja naše općine. Poznato je da su osnovne i srednje škole u nadležnosti Kantona i da Kanton vrši raspodjelu javnih prihoda iz sredstava koja se generišu u Kanton. Ono što smo danas vidjeli na terenu jako je porazno. Sredstva koja smo izdvojili iz Budžeta za osnovno i srednje obrazovanje ove godine je samo kap u čaši. Potrebno je puno sredstava da bi se obezbijedili minimalni uvjeti za obrazovanje. Obišli smo samo dio škola koje su se prijavile na javni poziv, a za koje smo smatrali da su najurgentnije da se nešto uradi na njihovim objektima. Ove godine iz Budžeta Općine Visoko izdvojit ćemo 50,000 KM plus 20,000 KM namjenskih sredstava za završetak gradnje škole u D. Moštru, za što smo u prošloj godini izdvojili 50,000 KM za gradnju iste. Drago mi je da su direktori svojim nesebičnim trudom i ličnim zalaganjem doprinijeli očuvanju i popravljanju situacije u svojim školama, koliko je to bilo u njihovoj mogućnosti, a ovom prilikom se zahvaljujem domaćim privrednicima, pojedincima i roditeljima koji svojim sredstvima pomažu obrazovne institucije koje su u zabrinjavajuće lošem stanju. Općina Visoko će uložiti ova sredstva u najurgentnije projekte od kojih su krovovi kako bi se spriječilo prokišnjavanje i mokri čvorovi, koji su neophodni za očuvanje osnovne higijene učenika. Ovom prilikom pozivam sve kantonalne zastupnike, a kojih imamo 7 u Kantonalnoj skupštini, kao i sve one koji imaju uticaja u Kantonalnom ministarstvu obrazovanja da djeluju, kako bi se sredstva iz Kantona ravnomjerno i pravedno rasporedila. Važnije od svega jeste da shvatimo da smo jedni drugima na području naše općine najvažniji, da ostvarimo dobru saradnju i da se oslanjamo na naše vlastite resurse.“

Meni