Općina Visoko donirala poljoprivrednu opremu socijalno ugroženoj kategoriji društva

Općina Visoko je u saradnji sa humanitarnom organizacijom „World Vision“ obezbijedila sredstva za socijalno ugrožene porodice kroz program “Podrška poljoprivrednom razvoju na području općine Visoko u cilju pomoći socijalno ugroženim porodicama”.
Kroz ovaj program danas je na stočnoj pijaci, mjesto Očazi izvršena primopredaja poljoprivredne mehanizacije porodicama od čega je 15 motokultivatora i 1 samohodna kopačica ukupne vrijednosti 41.299,00 KM.

U sljedećoj sedmici izvršit će se primopredaja steonih junica za tri porodice i biti će postavljena dva plastenika za dvije porodice.
U okviru ovog Projekta dodijeljena je novčana podrška za inovaciju u poljoprivrednoj proizvodnji vlasniku obrta „Hašimović“, Hašimović Harisu, a u svrhu izgradnje api-komore.
Gospodin Hašimović je prvi visočki pčelar koji je napravio api-komoru kroz koju se isparava ljekoviti zrak iz košnice koji pozitivno utiče na zdravlje, a posebno na disajne organe čovjeka. Pčelar Hašimović je tražio finansijsku donaciju kako bi proširio kapacitet započetog biznisa. Ovom prilikom se iskreno zahvalio Općini Visoko i načelnici Amri Babić, kao i World Vision-u na susretljivosti i saradnji, u nadi da će opravdati donirana sredstva.

Šaban Kosovac, nezaposleni demobilisani borac, također se zahvalio Općini Visoko i World Vision-u koji kaže da se bavi uzgojem malina prilikom čega poljoprivredna mehanizacija je neophodna, te da će mu ova donacija uveliko biti od pomoći.

Meni