Održavanje javnih zelenih površina

U sklopu radova na redovnom održavanju javnih zelenih površina, a na osnovu Programa komunalnih djelatnosti za 2016. godinu, prethodnih dana Javno komunalno preduzeće “Gradska groblja” je radilo na košenju travnjaka i izgrabljivanju zelenih površina.

Košene su javne zelene površine u Gornjim Rosuljama i dječija igrališta na lokalitetu Rosulje, kao i izgrabljivanje trave i zatečenog sitnog komunalnog otpada sa zelenih površina oko sportske dvorane.

Meni