Održana sjednica Općinskog vijeća o usvajanju i provođenju Regulacionog plana “Grad” – Visoko

Općinsko vijeće Visoko je na 40. sjednici održanoj 09.07.2016. godine usvojilo Nacrt odluke o usvajanju Regulacionog plana “Grad”- Visoko i Nacrt odluke o provođenju Regulacionog plana “Grad”- Visoko, za koje je otvorena javna rasprava u trajanju od 30 dana. Nosilac pripreme je Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina, a nosilac izrade Institut za građevinarstvo “IG” Banja Luka.

Nakon usvajanja Nacrta odluka, putem web stranice Općine Visoko i ostalih sredstava javnog informisanja objavljen je javni poziv kojim se pozivaju svi zainteresovani građani da uzmu učešće u javnoj raspravi. Uvid u grafički i tekstualni dio plana mogao se izvršiti na web stranice Općine, te neposredno u Centru za dozvole Općine Visoko, gdje se moglo dobiti stručno pojašnjenje, te dati primjedbe, prijedloge, mišljenja i sugestije.

Završna javna rasprava o nacrtima odluka o usvajanju i provođenju Regulacionog plana “Grad” – Visoko održana je u petak, 12.08.2016. godine u 14:00 h u velikoj sali Općine Visoko kojoj su prisustvovali predstavnici nosioca izrade.

Obzirom da se u petak, 19.08.2016. godine zaključuje javna rasprava, obavještavaju se svi građani da do tog datuma dostave svoja mišljenja, prijedloge, sugestije i primjedbe u pisanoj formi u Službu za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina.

Meni