ODRŽANA PROMOCIJA EKONOMSKOG FAKULTETA UNSA

Predstavnice Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (EFSA), Minja Arslanagić – Tutić – šefica Ureda za odnose s javnošću i studentice Nadina Tanović i Imana Hadžić, danas su u Velikoj sali Općine Visoko upriličile prezentaciju, putem koje su budućim studentima predstavile aktivnosti ove institucije.

Velikom broju srednjoškolaca na početku se obratila Općinska načelnica mr. sci. Amra Babić, koja je evocirala svoje uspomene vezane za Ekonomski fakultet, te im poželjela mnogo sreće i uspjeha prilikom odabira akademskog profesionalnog opredjeljenja.

Slika 1

Slika 2

Istaknuto je zadovoljstvo na ukazanoj prilici za promociju EFSA u Visokom, koja je bila odlična prilika za buduće studente da se upoznaju sa radom fakulteta i dobiju pravovremene informacije o načinu studiranja na ovoj visokoškolskoj ustanovi.

Zainteresovani su, nakon sadržajne promocije, sada u mogućnosti da izgrade realnu sliku o studijskim programima i vannastavnim aktivnostima koje nudi Ekonomski fakultet u Sarajevu.

Prilikom izlaganja je naglašen podatak da je Ekonomski fakultet u Sarajevu najakreditovanija visokoškolska institucija u BiH, koja posjeduje američku  akreditaciju AACSB i da, također, nudi programe na engleskom jeziku koji imaju evropsku EPAS akreditaciju.

Slika 3

Ekonomski fakultet u Sarajevu jedan je od najboljih fakulteta na prostoru jugoistočne Evrope i ove godine obilježava 66 godina od kada je upisana prva generacija ekonomista u našoj zemlji.

Na bosanskom jeziku ima tri Odsjeka: ekonomiju, menadžment i visoku poslovnu školu. Ekonomija i menadžment su Odsjeci akademske prirode, dok je visoka poslovna škola više orijentirana praksi.

DL (Distance Learning) način studiranja kreiran je posebno za one koji su u radnom odnosu, jer je 70 posto nastave on-line, a 30 posto in-class i veoma je bitno naglasiti da se nastava održava nakon 17 sati.

Slika 5

Kao dodatni motivirajući faktor, studenti, osim visokokvalitne nastave, mogu pronaći priliku za sticanje vještina kroz angažman u raznim Službama koje fakultet nudi, kao npr. Centar za razvoj karijere, Centar za poduzetništvo, Odnose s javnošću i mnoge druge.

Jedan od najvećih projekta Ekonomskog fakulteta je projekat CEO High School.

Riječ je o konferenciji u sklopu koje je kreiran niz događaja različitog koncepta i sadržaja. Predstavlja konferencijski sadržaj prilagođen za srednjoškolce, kojima će se predstaviti mladi i uspješni poduzetnici iz različitih sfera djelovanja.

Slika 6

Prilika je to za učenike da uspostave direktnu vezu sa osobama iz poslovnog svijeta, te da stvore nešto jasniju sliku kako funkcioniše poslovni svijet.

Planirani termin za ovogodišnji CEO High School je 21. april, a mjesto održavanja je Dom mladih na Skenderiji, tako da je upućen poziv zainteresovanim srednjoškolcima, koji putem regrutacije u organizacijskom timu mogu direktno učestvovati u implementaciji projekta.

Slika 4

Saopćene su i najvažnije informacije vezane za pripremnu nastavu za prijemni ispit. Počinje uskoro i izvodi se za bosanski jezik, matematiku i engleski jezik.

Više informacija možete pronaći na web stranici EFSA – www.efsa.unsa.ba.

Slika 7

Slika 8

Meni