Održana izložba na temu „Načelnici općine Visoko 1945 – 2016“

U Kulturnom centru Altindag – Visoko sinoć je održana izložba na temu „Načelnici općine Visoko 1945 – 2016“ informativno dokumentarnog karaktera koja je održana u sklopu programa obilježavanje Dana općine Visoko. Izložbom su predstavljene ličnosti načelnika čiji rad i djelo će zauvijek ostati upisana u historijat gradske uprave Visoko.

Na objektivan i faktografski način ovim projektom se željelo predstaviti čelne ljude Visokog, kao i vrijeme i okolnosti u kojim su živjeli i radili. Na izložbi je predstavljeno devetnaest načelnika sa mandatima u trajanju od jedne do deset godina. Ova izložba nam otkriva bitne detalje kako iz života i rada načelnika, tako i bitne podatke o gradu Visoko u rasponu od sedamdeset i više godina.
Sve informacije prikupljene su u saradnji sa porodicama načelnika, iz raspoložive literature, pisane i štampane arhivske građe i dostupne fotodokumentacije na osnovu čega je i pripremljena izložba o radu načelnika i vremenskom razvoju grada Visoko.

U okviru svečanosti skupu se obratila aktuelna načelnica mr.sci. Amra Babić riječima: “Protekle tri godine obnašajući ulogu načelnice shvatila sam kako malo znamo o ljudima koji su obavljali ovu funkciju i probleme i poteškoće s kojim su se susretali. Također vrlo malo cijenimo rezultate njihovog rada u odnosu na okolnosti u kojim su radili. Ponukana ovim došli smo na ideju da se pripremi izložba o načelnicima koji su obavljali ovu funkciju u Općini Visoko. Ova izložba ostavlja historijski trag o gradu Visoko i njegovim čelnim ljudima sa imperativom da se ova praksa nastavi i u budućnosti.“

Meni