Održana 6. sjednica Općinskog vijeća Visoko

Danas, 31.03.2017. godine održana je 6. sjednica Općinskog vijeća Visoko u velikoj sali sa početkom u 16:00 sati. Sjednici su prisustvovali: načelnica mr.sci Amra Babić, pomoćnici Općinske načelnice, šefovi odsjeka i 22 vijećnika, a izostanak sa sjednice najavili su vijećnici Zijada Smailagić, Emir Džafić i Zlatko Handžić. Na sjednici je izneseno 9 tačaka Dnevnog reda koje su izglasane kako slijedi:

1. Izvod iz zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Visoko usvojen je sa 14 glasova ZA, 2 PROTIV i 5 UZDRŽANA.
2. Prijedlog osnove programa i politike Općinske načelnice za mandatni period 2016 – 2020. godina usvojen sa 20 glasova ZA i 2 UZDRŽANA.
3. Nacrt Strategije razvoja turizma na području općine Visoko za period 2016-2024. godina
usvojen je sa 22 glasa ZA.
4. U skladu sa članom 111. stav 6. Izvjestilac je povukao Prijedlog Programa lokacija i naknada za privremeno zauzimanje javne površine na području općine Visoko za 2017. godinu
5. Prijedlog Rješenja o razrješenju i Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju Upravnog odbora JU “Dom zdravlja” Visoko usvojen sa 17 glasova ZA, 1 PROTIV i 3 UZDRŽANA.
6.Prijedlog akta iz imovinsko-pravne oblasti (Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa dogradnje vodovodnog sistema Visoko – podsistem Moštre) usvojen sa 20 glasova ZA i 2 PROTIV.
7. Izvještaj o provođenju politike i radu Općinske načelnice i o radu općinskih službi Općine Visoko za period 01.01.2016 – 31.12.2016. godine, sa izvještajem o rješavanju upravnih predmeta u 2016. Godini usvojeno je sa 16 ZA, 2 PROTIV i 4 UZDRŽANA.
8. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva Visoko u 2016. godini usvojen je sa 20 glasova ZA i 2 PROTIV, nakon čega su uslijedila vijećnička pitanja i inicijative.

Meni