Održan radni sastanak grupe za zaštitu i podršku djece općine Visoko

U Maloj sali Općine Visoko danas je održan radni sastanak Grupe za zaštitu i podršku djece općine Visoko. Radi se o Grupi koja je formirana prije tri godine i kontinuirano vrši aktivnosti na zaštiti djece, ali i pruža podršku roditeljima kako bi što uspješnije odgovorili na sve izazove odgoja i obrazovanja u savremenom dobu.

„Aktivnosti Grupe za zaštitu i podršku djece općine Visoko su podržane od strane Općine Visoko i organizacije World Wision – ureda u Zenici.

Na današnjem sastanku planirali smo aktivnosti do kraja mjeseca septembra, do kada bi trebalo da se održi edukacija roditelja preko Islamske zajednice, odnosno prvo će predstavnici Islamske zajednice imati edukaciju na temu „Odgovorno roditeljstvo“, a nakon toga, oni će vršiti edukaciju za roditelje na istu temu.

Biti će prezentirani i referalni mehanizmi zaštite djece na području općine Visoko i treba naglasiti da je svaka aktivnost korak naprijed ka sigurnoj zajednici za djecu.

Nadamo se da će u budućnosti općina Visoko dobiti status „Općina – prijatelj djece“, kazala nam je Jovanka Imamović – službenica za razvoj zajednice ispred organizacije World Wision – ured u Zenici.

Istaknuta je odlična saradnja sa Općinom Visoko, a Lejla Bukva – članica Grupe za zaštitu i podršku djece općine Visoko, nam je, također, ponudila nekoliko dodatnih informacija:

„Ova Grupa funkcioniše na način pomaganja djeci i roditeljima kako bi njihovo djetinjstvo bilo što sretnije i kako bi se djeca što bolje snašla u izazovima modernih vremena.

Grupa je sastavljena od ljudi koji su kompetentni za rad sa djecom, predstavnika Policijske uprave, Centra za socijalni rad, Vrtića Visoko, skoro svih škola sa područja općine Visoko, tu su naravno i predstavnici Općine Visoko, a veoma nam pomažu i predstavnici World Wisiona, koji uglavnom finansiraju sve naše projekte“, izjavila je gospođa Bukva i nastavila:

„Projekti su najčešće vezani za zaštitu djece, ukoliko postoji neki problem unutar porodice ili nastave.

Nastojimo da na pravi način pomognemo roditeljima da odgoje svoje djecu, odnosno sačuvaju ih od svega što nije dobro.

Grupa se uglavnom sastaje jednom mjesečno i uvijek dogovaramo i realiziramo neke nove projekte.

Posebno smo ponosni na rad sa učenicima – edukatorima na polju spriječavanja vršnjačkog nasilja.

Također, jedan od najuspješnijih naših projekata je opremanje prostorije u MUP – u, u kojoj se saslušavaju djeca žrtve i djeca svjedoci određenih kriminalnih radnji ili zlostavljanja.

Pomogli smo djeci da sa što manje stresa prevaziđu taj period u svom životu, a trenutno radimo i na nabavljanu jednosmjernog stakla kroz kojeg djeca mogu prepoznati počinioca nekog kriminalnog djela a da u potpunosti budu zaštićena.

Rad ove Grupe treba da bude podržan i od strane šire društvene zajednice jer je naš rad dugoročan.

Radimo i neke kraktoročne projekte na direktnoj finansijskoj pomoći, pomoći u liječenju ili nabavci školskog materijala i sl.

Kroz naše projekte roditeljima ukazujemo na sve opasnosti koje vrebaju djecu, jer roditelji vrlo često nemaju vremena, osjećaja ili sluha da ih prepoznaju“, poručila je gospođa Bukva.

 

Meni