Odbor povjerilaca JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko do danas nije dostavio tražene podatke

Općinska načelnica mr.sci. Amra Babić 11.08.2016. godine na adresu Odbora povjerilaca Gradska Groblja d.o.o Visoko uputila je dopis broj: 01/2-02-1235/16 slijedećeg sadržaja:

1. Stečajni upravnik JKP ”Gradska groblja”d.o.o. Visoko (u stečaju), donio je Odluku o imenovanju vršitelja dužnosti direktora (na 90 dana) i aktiviranju rada Skupštine i Nadzornog odbora, dana 14.10.2015.godine broj 110-2551/15.

Dana 22.10.2015.godine Općinska načelnica je dala saglasnost na gore navedenu Odluku stečajnog upravnika.

Molim Vas za informaciju da li je u skladu sa članom 6. i 7. ove Odluke održana sjednica Skupštine i Nadzorog odbora te da li su u skladu sa članom 9. iste donešeni odgovarajući akti i provedena procedura konačnog izbora i imenovanja članova uprave?

28.02.2015.g. Općinsko vijeće dalo je saglasnost na stečajni plan JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko. U sažetku istog, tačka 12. Posljedice usvajanja stečajnog plana, stoji: “…stečajni dužnik bi dobio novo rukovodstvo koje bi na prijedlog stečajnog upravnika imenovao stečajni sud, a evidentirao registar sud…. Stečajni upravnik će biti svakodnevno aktivno uključen u nadzor nad cjelokupnim poslovanjem stečajnog dužnika i provođenjem stečajnog plana, bez čije saglasnosti u vidu njegovog supotpisa novo rukovodstvo neće moći poduzimati nikakve pravne radnje niti obavljati novčane transakcije za vrijeme trajanja nadzora…. Upis nadzora onako kako je predviđeno stečajnim planom će se izvršiti u potrebnim javnim registrima, kao i naprijed navedena ograničenja u vezi sa nadzorom.”

Dana 17.06.2016. godine Odbor povjerilaca JKP ”Gradska groblja” d.o.o. Visoko (stečaj) donio je Odluku o izboru i imenovanju organa stečajnog dužnika nakon zaključenja stečajnog postupka (odluka nema broja).

Dana 07.07.2016. godine doneseno je Rješenje Općinskog suda u Zenici o zaključenju stečajnog postupka broj: 43 0 St 100487 13 St.

Dana 22.07.2016. godine Općinski sud u Zenici donio je Rješenje o izmjenama podataka – promjena lica ovlaštenog za zastupanje Društva broj: 043-0 Reg-16-000708 (na strani 2. – lica ovlaštena za zastupanje subjekta upisa – upisano je Mulagić Nedžad, direktor bez ograničenja ovlaštenja).

Direktora JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko u skladu sa osnovama za sprovođenje stečajnog plana koja čini dio pravosnažnog Rješenja Općinskog suda u Zenici broj: 43 O St 100487 od 11.10.2015.g. na prijedlog organa stečajnog postupka imenuje stečajni sud a evidentira nadležni registar sud.

Molim Vas da nam dostavite prijedlog organa stečajnog postupka o imenovanju direktora upućen Stečajnom sudu, kao i Odluku Stečajnog suda o imenovanju direktora.

Također interesuje me zašto je tražena saglasnost načelnice na imenovanje vršitelja dužnosti direktora i aktiviranje rada Skupštine i Nadzornog odbora odnosno saglasnost na Odluku stečajnog upravnika a na zahtjev stečajnog upravnika, te zašto je Odbor povjerilaca (ili stečajni upravnik???) donio Odluku o imenovanju direktora prije zaključenja stečajnog postupka i pravosnažnosti istog?

Pitanje je i zašto u Rješenju o izmjenama podataka – promjena lica ovlaštenog za zastupanje Društva broj: 043-0 Reg-16-000708 od 22.07.2016.g. nisu unešena ograničenja u skladu sa Stečajnim planom tačka 12. Sažetka na koji je saglasnost dalo Općinsko vijeće.

Molim za hitnost!

Do danas traženi odgovor nije stigao na adresu Općine Visoko, te smo novim dopisom broj; 01/2-02-1327/16 od 23.08.2016. godine tražili hitnu dostavu pismenog odgovora na upit.

 

Načelnica Općine Visoko

mr.sci. Amra Babić

Meni