Obnavljanje pješačkih prelaza na području općine Visoko

Na osnovu Ugovora o obnavljanju horizontalne signalizacije na području općine Visoko, za 2017. godinu, u postupku javne nabavke odabrana je firma „Savico“ d.o.o. Sarajevo. U toku je I faza izrade pješačkih prelaza i nanošenje hladne plastike sa dodatkom staklene perle.

Prednosti ove metode su da je materijal tri do pet puta dugotrajniji i samim tim i skuplji, ali će se dugoročno gledano napraviti mnogo veća ušteda. Obnavljanje pješačkih prelaza vrši se na 14 lokacija u neposrednim blizinama škola na području općine Visoko. Vrijednost ugovorenih radova je 6.570,72 KM.

Meni