Obavještenje za studente

Obavještavaju se studenti pripadnici branilačke populacije da je izvršena uplata prve rate stipendije za studijsku 2015/2016. godinu na tekuće račune krajnjih korisnika.

Služba za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu

Meni