Obavještenje o novom režimu saobraćaja u Visokom

Dana 27.01.2017.godine Općinsko vijeće Visoko je na četvrtoj sjednici usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama na području općine Visoko broj 01/1-02-21/17.

Navedenom Odlukom se zabranjuje saobraćaj za sva motorna vozila čija ukupna masa prelazi 3,5t (uključujući i autobuse) u ulici Branilaca, od Betonskog mosta do raskrsnice Ciglana.

Saobraćaj se preusmjerava u ulice Bosne Srebrene, Kadije Uvejsa, kroz Poslovnu zonu “Ozrakovići”, zaobilaznicom do mosta Podvanj, te prestaje funkcija autobuskog stajališta “Vema”.

Odluka je donesena zbog postojećeg stanja „Betonskog mosta“ i neophodne sanacije, a prema Izvještaju o izvršenim kontrolnim ispitivanjima cilindričnih betonskih opitnih tijela iz rasponske konstrukcije iz Idejnog projekta sanacije „Betonskog mosta“ preko rijeke Bosne od oktobra 2016. godine.

 

Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Visoko

Meni