NASTAVLJENA MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE

Nastavljeni su radovi na modernizaciji javne rasvjete u ulicama Sarajevska i Kadije Uvejsa.

Postupkom javne nabavke za izvođenje radova kao najpovoljniji izvođač odabrana je firma „Elvik“ d.o.o. Srebrenik. Stručni nadzor nad izovđenjem radova vrši firma „BauArt“ d.o.o. Visoko.

Slika 1

Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi:  54.434,25 KM sa PDV-om.

U toku izvođenja radova planirano je da se izvrši ugradnja 500 metara napojnog kabla, 14 novih toplocinčanih stubova i 46 komada LED rasvjetnih tijela.

Slika 2

Slika 3

Projekat se realizuje sredstvima koja su u potpunosti obezbjeđena iz Budžeta Općine Visoko, a radovi se odvijaju nesmetano u skladu sa propisanim tehničkim uslovima.

Slika 4

Radi se o izuzetno frekventnoj putnoj dionici, tako da će LED rasvjeta poboljšati sigurnost svih učesnika u saobraćaju, a Općina Visoko na ovaj način nastavlja sa realizacijom mnogobrojnih projekata koji će stanovnicima poboljšati životnu svakodnevnicu.

Slika 5

Slika 6

Slika 7

Slika 8

Meni