NASTAVLJENA MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE U NASELJU LUKE

U toku je druga faza zamjene postojećih rasvjetnih tijela LED rasvjetom u Naselju Luke. Postupkom javne nabavke kao najpovoljniji izvođač radova odabrana je firma „A ELING“ d.o.o. Zenica, a stručni nadzor vrši firma „BauArt“ d.o.o. Visoko.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi: 36.695,88 KM sa PDV – om.

Slika 1

Planirano je postavljanje 53 LED rasvjetna tijela.

Realizaciju ovog projekta vrši Općina Visoko u saradnji sa UNDP – om.

Slika 2

Nova LED rasvjeta će u potpunosti unaprijediti izgled našeg grada, što je bitna poruka, kako za lokalno stanovništvo, tako i za mnogobrojne turiste iz cijelog svijeta, koji su u Visokom redovni gosti.

Jedan od glavnih ciljeva aktuelne vlasti predvođene Općinskom načelnicom mr. sci. Amrom Babić je da na svim područjima visočke općine bude izvršena zamjena postojećih rasvjetnih tijela sa novim LED rasvjetnim tijelima, kao i izgradnja potpuno novih rasvjetnih tijela u onim područjima gdje ih do sada nije bilo.

Slika 3

U sklopu ovogodišnjih kapitalnih ulaganja predviđena su znatna sredstva za modernizaciju javne rasvjete, tako da će naši sugrađani na svim područja visočke općine, imati priliku da se uvjere u pozitivne efekte LED rasvjete prilikom obavljanja svakodnevnih životnih potreba.

 

VIŠE FOTOGRAFIJA KLIKOM OVDJE

Slika 4

Slika 5

Meni