Nakon više od 15 godina počela realizacija izmještanja puta Mili u MZ Arnautovići

Odlukom Općinskog vijeća Visoko od 28. novembra 2001. godine, usvojen je projekat zaštite i uređenja arheološkog lokalieta Arnautovići-Mile-Visoko.

Direkcija za ceste Federacije Bosne i Hercegovine je 2005. godine iz rebalansa plana i programa za 2005. godinu odobrila sredstva za izmještanje lokalne ceste Mile-Arnautovići i rješavanje imovinsko – pravnih odnosa. Postupak izgradnje i eksproprijacije je vodila Direkcija za ceste FBiH. Obzirom da u postupku nisu riješeni ni imovinsko-pravni odnosi niti započeti radovi na izgradnji puta, sredstva nisu realizovana.
2013. godine Općina Visoko je ponovo pokrenula postupak na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa i realizacije izgradnje lokalne ceste Mile-Arnautovići, a po završenoj proceduri izbora izvođača radova i nadzora nad istim.
Dana 10. augusta 2016. godine započeta je izgradnja puta širine 6 metara i dužine 270 m. Sredstva potrebna za realizaciju su obezbijeđena u Programu kapitalnih ulaganja Općinskog vijeća za 2015. godinu u iznosu od 155.000,00 KM.

Meni