Načelnica Općine Visoko Amra Babić prisustvovala sjednici UO Društva socijalnih radnika ZDK

Društvo socijalnih radnika Zeničko-dobojskog kantona jučer je u Visokom održalo 6. redovnu sjednicu Upravnog odbora, na kojoj su razmatrani i jednoglasno usvojani Izvještaj o radu Društva za 2016. godinu, Izvještaj o finansijskom poslovnanju za 2016. godinu, Operativni program rada za 2017. godinu i Finansijski plan za 2017. godinu.

Osim toga, na jučerašnjoj sjednici razgovarano je o organizaciji, održavanju i učešću na Naučnoj konferenciji „Izazovi socijalnog rada u BiH“, a u povodu Svjetskog dana socijalnog rada koji će se obilježiti 21.3.2017. godine na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Upravni odbor usvojio je prijedlog da se radna i Svečana sjednica Društva socijalnih radnika Ze-do kantona, a u povodu Svjetskog dana socijalnog rada održi i na području Ze-do kantona 23.3.2017. godine u Zenici, domaćin će biti Centar za socijalni rad Zenica. Razmatrani su prijedlozi za dodjelu priznanja pojedincima i institucijama koja će biti uručene na Svečanoj sjednici u Sarajevu i Zenici.

Upravni odbor usvojio je i plan stručnih edukacije, od koji će prva biti 06.03.2017. godine na temu institucionalnog smještaja osoba sa intelektualnim poteškoćama i invaliditetom, te primjena odgojnih mjera prema maloljetnicima u FBiH.

Na sjednici se razgovaralo i o trenutnim reformskim procesima, uslovima rada i nizu drugih pitanja iz oblasti socijalne politike i socijalne zaštite. Usvojena je inicijativa da se uputi prijedlog Ministarstvu obrazovanja Ze-do kantona koji bi tretirao pitanje zapošljavanja socijalnih radnika u obrazovnom sektoru kao bitnog faktora u prevenciji i tretmanu maloljetničkog prestupništva.

Na dnevnom redu bilo je još niz tekućih pitanja o kojima je vođena pozitivna diskusija što je rezultiralo usvajanjem zaključaka koji će doprinijeti unapređenju soocijalne politike i socijalne zaštite na području Kantona.

Sjednici Upravnog odbora priključila se i načelnica Općine Visoko Amra Babić, koja je iskazala jaku emaptiju prema osobama koje djeluju i rade u oblasti socijalne zaštite, te dala bezrezervnu podršku radu Udruženja i ustanovama socijalne zaštite na području općine Visoko.

 

Upravni odbor
Društva socijalnih radnika Ze-Do kantona

Meni