NAČELNICA BABIĆ: VISOKO POSTAJE RESPEKTABILNA TURISTIČKA DESTINACIJA, PREPOZNATLJIVA NA SVJETSKOJ SCENI

Historijska Konferencija o razvoju turizma na području visočke općine iskorištena je kao prilika da se javnost informiše o dosadašnjim aktivnostima koje imaju za cilj da Visoko učvrste na samom vrhu nezaobilaznih turističkih destinacija.

Općinska načelnica mr. sci. Amra Babić bila je veoma zadovoljna i istakla je da se dugogodišnji mukotrpni trud i rad isplatio, što je rezultiralo sticanjem neophodnih uvjeta za potpisivanje ugovora koji će našoj lokalnoj zajednici, kroz razvoj turizma, omogućiti kontinuirani ekonomski napredak.

„Općina Visoko sistematično rješava probleme i pokušavamo da sve što radimo gledamo kroz prizmu velike slike razvoja visočke općine.

U toj velikoj slici istaknuto mjesto ima turizam, mi smo to prepoznali i krenuli smo da realizujemo projekte kroz prostorno-plansku dokumentaciju, urbanistički plan, a onda i kroz izradu regulacionih planova određenih područja.

Trenutno radimo regulacioni plan za Stari grad i pripremamo se za izradu regulacionog plana Ravne.

U pripremi je i regulacioni plan sportsko-rekreativnog centra Luka, a  uradili smo i Kralupe, Zimču i Grajane“ kazala je načelnica Babić i pojasnila da su to potrebni preduvjeti za sistematičan pristup razvoju turizma – jednoj od najpotentnijih privrednih grana na kojima će se u budućnosti zasnivati razvoj općine Visoko.

Naglasila je da će Visoko i dalje biti grad kože, tekstila i trgovine, ali da sve više postaje grad turizma i da je upravo turizam privredna grana koja sublimira sve privredne grane na kojima je dosad temeljen razvoj lokalne zajednice.

AM1

Potom se osvrnula na prethodne projekte i najavila buduće aktivnosti:

„Kroz razvoj infrastrukture uradili smo jako puno. Imamo nove planove i saradnike koje smo pronašli u svim životnim sferama i oni su voljni da daju svoj doprinos.

Ono što je najbitnije imamo potencijal i znamenitosti u vidu historijskih lokaliteta, kulturno-historijskih spomenika, te institucija koje sve podržavaju“, poručila je načelnica Babić koja smatra da su u današnjem turbulentnom vremenu najveći resurs ljudi sa kojima sarađuje dugi niz godina i da su oni garancija za upješnu realizaciju projekata.

Iskoristila je priliku i čestitala dr. Semiru Osmanagiću i Fondaciji AP BPS na razvoju kadrova koji se potenciraju kroz djelovanje u Fondaciji.

Mišljenja je da su potpisani triparitetni ugovori čvrst kamen temeljac za dalju saradnju za Fondacijom AP BPS i JU Zavičajni muzej Visoko.

Njen cilj je da se koordiniranim aktivnostima napravi respektabilna turistička destinacija koja će ponuditi vlastiti unikatan proizvod, prepoznatljiv na svjetskoj turističkoj sceni.

AM2

Ponudila je i dodatne informacije o novoformiranom Turističkom vijeću općine Visoko.

„Turističko vijeće općine Visoko je prvo turističko vijeće na području BiH formirano u koordinaciji između institucija, Općine Visoko i privatnog i javnog sektora.

Održali smo prvu konstitutivnu sjednicu, a u budućnosti očekujemo mnogo radionica i konkretnih zaključaka, uz aktivnosti koje će se provoditi na terenu.

Saziv Turističkog vijeća vjerovatno ćemo proširivati sa još ponekom djelatnošću i interesnim grupama koje svoju šansu vide kroz razvoj turizma na području općine Visoko“, objasnila je načelnica Babić i pozvala sve one koji to žele da prijave svoje smještajne kapacitete i na taj način postanu dio sistema, ali i ostvare materijalnu i svaku drugu korist bilo kao pojedinci, privredni subjekti ili udruženja.

Javnost je upoznala sa podatkom da općina Visoko raspolaže sa oko 70 smještajnih kapaciteta, no da ih je svega polovina registrovano.

Poručila je da su vrata svima otvorena i da od registracije smještajnih kapaciteta mogu imati isključivo benefite.

Zahvalila se saradnicima i energično najavila da su pred nama još bolji dani i krucijalni projekti, čija će uspješna realizacija biti pozitivan signal za mještane i mnogobrojne turiste.

„Kada je u pitanju prostorna dokumentacija i razvoj infrastrukture, otišli smo korak dalje i već sada imamo program Kapitalnih ulaganja za narednih pet godina, uzimajući u obzir razvoj ne samo turističke, nego i kompletne infrastukture.

Zahvaljujem se Odsjeku za privredu koji je pokazao visok nivo odgovornosti u vođenju ovih postupaka, ali i svima koji su činili Savjet za izradu Strategije o turizmu i dali svoj doprinos kroz rad svih tijela koja smo formirali na privremenoj ili trajnoj osnovi kako bismo došli do ovog čina.

Molim vas da ne posustajete i da ovo ne bude samo godina turizma u 2018. godini, nego da ovo bude decenija razvoja turizma, ulazimo u deceniju razvoja turizma i proglašavamo je otvorenom, vrata svih institucija uključenih u ovaj projekat su otvorena“, riječi su načelnice Babić, koja je na samom kraju ponudila i zanimljivu pretpostavku:

„Svi želimo da Visoko ponovo postane ono što je nekad bilo. Nekad smo društveni bruto proizvod po glavi stanovnika zarađivali isključivo u industriji, možda je došlo vrijeme da društveni bruto proizvod po glavi stanovnika zarađujemo najvećim dijelom u turizmu“.

Meni