NAČELNICA BABIĆ UPRILIČILA PRIJEM POVODOM MEĐUNARODNOG DANA SOCIJALNOG RADA

Savez socijalnih radnika FBiH i Fakultet političkih nauka u  Sarajevu, u saradnji sa misijom OSCE-a u BiH, organizuju prigodan program sa konferencijom na temu: „Socijalni rad u obrazovanju“, povodom obilježavanja Međunarodnog dana socijalnog rada.

Obilježavanje je započelo danas i nastavlja se sutra, uz boravak gostiju iz Srbije, Božidara Dakića – direktora republičkog Zavoda socijalne zaštite Srbije i Sandre Perić – direktorice Komore socijalnih radnika Srbije, koji su doputovali zajedno sa saradnicima.

Oni su posjetili Općinu Visoko, gdje im je srdačan prijem upriličila Općinska načelnica mr. sci. Amra Babić, a prijemu su, između ostalih, prisustvovali i prof. dr. Mirnes Telalović – predsjednik Saveza socijalnih radnika FBiH, Edin Arnaut – pomoćnik ministra za rad i socijalnu politiku ZDK i prof. dr. Suada Buljubašić – šefica Odsjeka za socijalni rad Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.

Slika 1

Nedavno su predstavnici BiH sličnim povodom gostovali u Srbiji, tako da je ovaj događaj iskorišten kao sjajna prilika da se uzvrati gostoprimstvo.

Uvaženi gosti su iskazali zadovoljstvo zbog toplih riječi dobrodošlice i ukazane prilike za upoznavanjem, te su naglasili zadovoljstvo realiziranim aktivnostima prilikom obilaska nekoliko ustanova koje se bave zaštitom djece, starijih lica i porodice, gdje su razmijenjena dodatna i veoma dragocjena iskustva sa bosanskohercegovačkim kolegama.

Načelnica Babić je podsjetila na senzibilitet prema socijalno ugroženim kategorijama stanovništva i goste je upoznala sa velikim brojem akcija koje su realizirane u prethodnom periodu.

Slika 2

Podvukla je da činjenicu da Centar za socijalni rad kao ustanova ima posebnu važnost za općinu Visoko i da su zbog toga, osim standardne zakonske regulative, poduzeti dodatni zakonski koraci, koji će otkloniti probleme zakonskih ingerencija lokalne zajednice spram socijalnih kategorija.

Istakla je zavidan nivo saradnje sa nadležnim Kantonalnim ministarstvom i Savezom socijalnih radnika FBiH.

Slika 4

Gosti iz Srbije su obišli ustanove socijalne zaštite u ZDK, s namjerom da se na licu mjesta uvjere kako se provodi socijalna zaštita i socijalna politika u ZDK.

Socijalna zaštita u BiH i Srbiji se provodi na različite načine, ali su potrebe gotovo identične, tako da su ovakve saradnje neophodne kako bi se problemi rješavali na adekvatan način.

U Srbiji, slično kao i u BiH, ne postoje socijalni radnici raspoređeni po školama, tako da sve završava na predškolskom nivou. To se u bliskoj budućnosti mora promijeniti i to će biti osnovna tema predstojeće konferencije, poručeno je.

Slika 3

Tematiziran je i značaj kompletiranja stručnih timova, prvenstveno socijalnih radnika, ali i drugih profila koji moraju biti zastupljeni, jer samo kompletni i stručni timovi mogu adekvatno odgovoriti na problem.

Gosti su pogledali i zanimljivu video prezentaciju o visočkoj općini, te se na taj način dodatno upoznali sa najvažnijim historijskim i društvenim karakteristikama kraljevskog grada, ali i sa izazovima sa kojima se lokalna vlast svakodnevno suočava prilikom kreiranja povoljnijeg životnog ambijenta.

Slika 5

Slika 6

Meni