Načelnica Babić upriličila prijem nove generacije volontera

U Maloj sali Općine Visoko danas je upriličen svečani prijem za 17 novih volontera-pripravnika koji će se stručno osposobljavati za samostalni rad u službama ove institucije tokom naredne godine.

Radi se o projektu starom preko 5 godina kojim je Općina Visoko na čelu sa Općinskom načelnicom mr.sci. Amrom Babić omogućila stručno osposobljavanje za 116 volontera-pripravnika, mladih osoba koji se na ovaj način kvalitetno pripremaju za kompleksno i zahtjevno poslovno tržište.

Nakon održane prezentacije “Podjela vlasti u BiH i rad Općine Visoko”, volonterima se obratila i načelnica Babić, te im poželjela dobrodošlicu uz iskrene želje za uspješnim radom u narednom periodu.

17 volontera je potpisalo Ugovor o volonterskom radu, te su raspoređeni na rad u općinske službe i javne ustanove Općine Visoko.

Idealna prilika za primjenu teorijskog znanja stečenog nakon fakultetskog obrazovanja, koji će se odraziti na njihove buduće poslovne rezultate.

Meni