NAČELNICA BABIĆ POSJETILA PRVO SKLONIŠTE NAPUŠTENIH PASA LUTALICA SA PODRUČJA OPĆINE VISOKO

Nakon što je u junu tekuće godine potpisan Ugovor o zbrinjavanju pasa lutalica sa područja općine Visoko, između Općine Visoko na čelu sa Općinskom načelnicom mr. sci. Amrom Babić i predstavnika Udruženja građana „Sretna šapa“ Visoko, proteklih par mjeseci pristupilo se implementaciji projekta uklanjanja pasa sa ulica i izgradnje azila.

Načelnica Babić sa saradnicima je obišla azil Udruženja za zaštitu životinja “Sretna šapa” Visoko, izgrađenog na lokalitetu Kralupi, površine oko 240 m sa kapacitetom od 50 mjesta.

Potpredsjednica Udruženja, dr. Uzejfa Mimić je izjavila kako je objekat rezultat dugogodišnjeg rada usmjerenog ka pravilnom i humanom zbrinjavanju pasa lutalica.

“Ovaj dugi problem se ne može riješiti za jedan dan. Za njegovo rješavanje je neophodan kontinuiran, timski rad, sa puno odricanja i ulaganja”.

Problem napuštenih pasa lutalica je prisutan preko 10 godina u Visokom, a Udruženje “Sretna šapa” sa Općinom Visoko, Općinskom načelnicom mr.sci. Amrom Babić i Službom za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke pristupa ovom problemu preventivno i represivno.

Dosadašnji radovi predstavljaju realizaciju prve faze projekta, odnosno, početak izgradnje objekta kojim se nastoji riješiti ozbiljan problem prisustva velikog broja pasa lutalica na području općine Visoko.

“U narednom periodu je planirana ugradnja vodovodnih instalacija, ograđivanje prostora oko skloništa, uvođenje sistema video nadzora, kao i rekonstrukcija putne infrastrukture prema azilu,” izjavio je Evvel Žutić, šef Odsjeka za komunalne poslove Općine Visoko.

Osnovni cilj projekta je humano zbrinjavanje pasa lutalica uz veterinarsku kontrolu i redovnu evidenciju, a koji će doprinijeti boljem položaju životinja i višem stepenu bezbjednosti svih građana općine Visoko.

 

 

 

Press Općine Visoko

Meni