Načelnica Babić posjetila naselja Zbilje i Mali Trnovci (VIDEO)

Općinska načelnica mr. sci. Amra Babić danas je sa saradnicima upriličila još jedan obilazak terena na kojima su uspješno realizirani infrastrukturni radovi.

Program obilaska obuhvatio je naselja Zbilje i Mali Trnovci. Loši vremenski uslovi nisu uticali na raspoloženje lokalnih stanovnika, koji su priredili srdačan doček.

U naselju Zbilje – Mjesna zajednica Buci, okončani su radovi na asfaltiranju putne infrastrukture, a načelnica Babić je svečano presjekla vrpcu na novoj asfaltnoj dionici.

Postupkom javne nabavke za izvođenje radova kao najpovoljniji izvođač bila je odabrana firma „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova vršila je firma „BauArt“ d.o.o. Visoko, dok je poslove laboratorijske kontrole radova vršila firma „DTQ“ d.o.o. Sarajevo.

U toku izvođenja radova na ovoj dionici asfaltirano je 300 metara saobraćajnice. Širina saobraćajnice je 2,5 metra, a debljina asfalta 7 cm.

Projekat izgradnje putne infrastrukture u naselju Zbilje realizovan je sredstvima koja su u potpunosti obezbijeđena iz Budžeta Općine Visoko za 2017. godinu.

Realizacijom ovog projekta povećan je stepen sigurnosti građana ovog naselja, kao i svih drugih učesnika u saobraćaju.

Dževad Fejzić – predsjednik MZ Buci zahvalio se načelnici Babić i njenim saradnicima na sjajno odrađenom poslu:

„Mi smo prezadovoljni brzinom kojom je realizovan cijeli projekat i zahvalni smo načelnici Babić i njenim saradnicima na svemu što su do sada uradili za MZ Buci.

Stanovnici koji ovdje žive su presretni i u budućnosti nas očekuje još mnogo ovakvih i sličnih projekata.

Veliko hvala i svi ste dobrodošli u ovu Mjesnu zajednicu“, poručio je Fejzić.

U naselju Mali Trnovci – Mjesna zajednica Gračanica, također je mnogo urađeno na izgradnji putne infrastrukture u proteklom periodu.

Danas je otvorena nova putna dionica na kojoj je asfaltirano 300 metara saobraćajnice sa širinom od 2,5 metra i debljinom asfalta od 7 cm.

Postupkom javne nabavke za izvođenje radova kao najpovoljniji izvođač bila je odabrana firma „Mušinbegović gradnja“ d.o.o. Visoko.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova vršila je firma „Arting BH“ d.o.o. Sarajevo, dok je poslove laboratorijske kontrole radova vršila firma „DTQ“ d.o.o. Sarajevo.

Ukupna vrijednost realizovanih radova na izgradnji putne infrastrukture iznosi: 21.838,05 KM sa PDV-om, a Projekat je realizovan putem Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline.

Radovi su finansirani sredstvima iz Budžeta Općine Visoko, a prema Programu kapitalnih ulaganja za 2017. godinu.

Radovi su obuhvatili uređenje postojećeg kolovoza, izradu tamponskog sloja od drobljenog kamenog materijala karbonatnog porijekla, kontinuiranog granulometrijskog sastava, krupnoće 0/45 i debljine 25 cm.

Također, urađena je i sanacija udarnih rupa površine 40 m2.

Enijad Jolić – delegat u Mjesnoj zajednici Gračanica ispred naselja Mali Trnovci, se u ime mještana ovog naselja zahvalio načelnici Babić:

„Prezadovoljni smo novom saobraćajnicom i radovima koji su izvršeni na putnoj infrastrukturi u proteklom periodu.

Siguran sam da ćemo i naredne godine nastaviti sa izgradnjom putne infrastrukture u Malim Trnovcima, a ovu priliku koristim da se zahvalim načelnici Babić i njenom timu na dosadašnjoj saradnji“, istakao je Jolić.

Općinska načelnica mr. sci. Amra Babić osvrnula se na današnje obilaske, ali i na veoma uspješnu građevinsku sezonu, čiji su rezultati vidljivi na području cijele općine Visoko:

„Mjesec je novembar i kraj je građevinske sezone, pa je ovo prilika da podvučemo crtu na naša kapitalna ulaganja, odnosno realizaciju projekata.

Danas smo obišli područja na kojima smo uspjeli realizovati neke od zadnjih projekata iz Programa kapitalnih ulaganja za 2017. godinu, u naseljima Zbilje i Mali Trnovci.

Mještani u ovim naseljima su prezadovoljni novom putnom infrastrukturom, što me posebno raduje.

Planiramo da nastavimo sa mnogobrojnim radovima i u narednom periodu, cilj nam je da spojimo Malo Čajno sa Porječanima i da tu alternativnu putnu komunikaciju osposobimo za korištenje.

Na Zbilju smo, također, uradili novu asfaltnu dionicu i svi ovi projekti su mali, ali ljudima puno znače, jer ovo su područja u koja se ne dolazi tako često, posebno se to odnosi na Male Trnovce odakle su mladi ljudi otišli u velikom broju, a uspješna realizacija ovakvih projekata ujedno predstavlja i pokušaj da ih vratimo njihovim domovima“, istakla je načelnica Babić i nastavila:

„Veliko hvala građanima na srdačnom dočeku, mnoštvu emocija i pozitivne energije.

Sve ovo je dobra uvertira i za narednu godinu, jer mi obilazeći terene, istovremeno prikupljamo informacije o kapitalnim ulaganjima za sljedeću godinu.

Sa mještanima razgovaramo o njihovim prioritetima i najosnovnijim životnim potrebama“, dodala je načelnica Babić i naglasila kako aktivnosti Općine Visoko ne prestaju, te da će zimski period biti iskorišten za planiranje Programa kapitalnih ulaganja u narednoj godini.

„Općina Visoko je preuzela na sebe obavezu projektovanja, jer naša iskustva sa projektovanjima koja su radila Mjesne zajednice nisu bila dobra, odnosno imali smo loše projekte koji se na terenu nisu mogli realizovati.

Razmišljamo o Programu kapitalnih ulaganja za 2018. godinu u kojima ćemo jedan od prioriteta dati projektima koji budu sufinansirani u nekom većem iznosu od strane građana.

To će biti naš model rada u narednom periodu.

Iskoristit ćemo zimski period da se dobro spremimo i da proljetnu građevinsku sezonu dočekamo spremni, jer želimo u građevinske projekte da uđemo još jače i efikasnije nego ove godine.

Na kraju ove godine mogu da kažem da smo djelimično zadovoljni.

Naš zakon o javnim nabavkama ostavlja puno prostora za gubljenje vremena i za opstruiranje, tako da nismo realizovali sve zacrtane projekte.

U zimskom periodu ćemo provesti tendersku proceduru, tako da sve ono što je bilo planirano ove godine u Programu kapitalnih ulaganja a nije realizovano, biće realizovano odmah na proljeće. Mi kontinuirano radimo“, poručila je načelnica Babić.

Meni