Načelnica Babić održala sastanak sa predstavnicama Mreže Account

Načelnica mr.sci. Amra Babić upriličila je sastanak za predstavnice Mreže Account povodom zajedničke inicijative za izradu antikorupcijske strategije Općine Visoko.

Naredne aktivnosti su: Potpisivanje memoranduma o saradnji i anketa o antikorupcijskim rizicima Općine.

Meni