Načelnica Babić obišla radove na izgradnji dionice lokalnog puta Arnautovići – Mulići

S ciljem jasnog uvida u situaciju radova na izgadnji nove dionice lokalnog puta Mulići – Arnautovići, načelnica Amra Babić danas je sa stručnim saradnicima obišla radove koji su u toku. Tokom obilaska pomenute lokacije razgovaralo se sa izvođačem radova o tokovima radova, ali i sa nekim od mještana čije su sugestije dobro došle.
Inače, ovaj projekat o kojem se dugo godina pričalo usvojen je na vijeću, a sredstva za ou dionicu u cijelosti su obezbijeđena iz Budžeta Općine Visoko. U okviru radova na izmještanju saobraćajnice izvršit će se izgradnja potpuno nove saobraćajnice u dužini 292 m, širine 6 m.
Nakon provedenog postupka javne nabavke odabran je izvođeč radova firma „Mušinbegović gradnja“ d.o.o. Visoko, a ukupna vrijednost radova iznosi 154.842,41 KM.
Nadzor nad izvođenjem radova vrš firma „Arting BH“ d.o.o. Sarajevo, a ispitivanje terena vrši labaratorija za ispitivanje građevinskog materijala i konstrukcija „DTQ“ d.o.o.Sarajevo.
Realizacijom projekta Izgradnja lokalnog puta Arnautovići – Mulići zaštit će se vrijedan nacionalni spomenik „Mili“, za što je Zavod za zaštitu nacionalnih spomenika dao pozitivno stručno mišljenje.

Meni