NA OPĆINSKOM VIJEĆU HISTORIJSKA ODLUKA ZA 12.000 ŽEDNIH STANOVNIKA OPĆINE VISOKO

Na sljedećoj sjednici Općinskog vijeća općine Visoko koja će se održati u subotu 9. jula, Općinski vijećnici će imati historijsku ulogu u riješavanju vodosnadbijevanja za 12.000 stanovnika.

Implementacijom projekta dogradnje vodovodnog sistema za Gračanicu, Moštre, Porječane kao i rekonstrukcijom gradske vodovodne mreže rješava se vodosnadbijevanje budućih 12.000 stanovnika općine Visoko što sa sadašnjim korisnicima ubuhvata 30.000 stanovnika općine Visoko, dok ostalih 9.938 stanovnika imaju uredno vodosnadbijevanje iz lokalnih vodovoda koji su u zadovoljavajućem stanju. Na ovaj način na području općine Visoko možemo konstatovati da će svi stanovnici imati riješeno vodosnadbijevanje i omogućit će se stvaranje boljeg životnog i poslovnog ambijenta.

«U protekle 3,5 godine intezivno smo pokušavali ddoći do što povoljnijih kreditnih sredstava na različitim adresama, a najbolje uvjete zaduženja su se ispostavili kod EBRD banke. Za sredstva zajma EBRD-a uvjeti su slijedeći: iznos zajma: 4.500.000,00 EUR-a, rok otplate: 15,5 godina (uključen grace period), grace razdoblje: 3,5 godine, kamata: šestomjesečni EURIBOR plus marža od 1% godišnje, jednokratna provizija: 1% na iznos glavnice zajma, dospijeća: polugodišnje u jednakim otplatama glavnice i provizija na raspoloživi iznos zajma: 0,5% godišnje na nepovučeni iznos zajma. Na ovaj način mi trajno rješavamo pitanje vodosnbadjevanja za sve stanovnike Općine Visoko, što do sada nikome nije pošlo za rukom.Vjerujem u razboritost vijećnika i vjerujem da će zdrav razum i interes građana nadvladati tajkunsko – politikantske smicalice», izjavila je načelnica Općine Visoko, Amra Babić.

Općina Visoko je smještena u središnjem dijelu Bosne i Hercegovine, tačnije na teritoriji Federacije BiH. U okviru Federacije BiH pripada Zeničko-dobojskom kantonu sa izrazito povoljnim položajem u okviru Sarajevsko-zeničke makro ekonomske regije, odnosno na pola puta između centra Sarajeva i Zenice . Prema popisu stanovništava iz 2013.godine ukupan broj stanovnika je 39 938, od kojih 18 000 priključeno na gradski vodovodni sistem, dok se ostali snadbijevaju putem lokalnih vodovoda. Prema evidenciji općine Visoko lokalnih vodovoda ima preko 200, koji su neprovjerenog kvaliteta vode kao i nedovoljnih kapaciteta.

Općinska Načelnica je od početka svog mandata 2012.godine zajedno sa nadležnim Službama općine Visoko pristupila aktivnostima razmatranjima mogućih rješenja obezbjeđenja dovoljnih količina pitke vode za što širi prostor Općine kao i vršenja procjene neophodnih finansijskih sredstava za dogradnju postojećih sistema vodosnadbijevanja kao i izradu prijedloga formiranja novih podisistema.

Projekat proširenja vodovodne mreže projekat od najvećeg značaja za općinu Visoko i u svim strateškim dokumentima općine Visoko projekat vodosnadbijevanja označen je kao prioritetan za cijelo područje općine Visoko, što je i potvrđeno od Općinskog vijeća u martu 2013. godine kada je usvojena „Informacija o strateškom rješavanju pitanja vodosnadbijevanja sa planom aktivnosti“. Strateško opredjeljenje općine Visoko iz oblasti vodosnadbijevanja su centralizovanje vodnih objekata, nastavak vodoistražnih radova u cilju pronalaska novih vodnih resursa, objedinjavanje postojećih vodnih objekata u jedinstvene sisteme, uspostava zona sanitarne zaštite postojećih vodozahvata, kontinuirana kontrola kvalitete vode, te dodjeljivanje mjesnih vodovoda na upravljanje Javnom komunalnom preduzeću.

U prethodnom periodu urađeni su glavni projekti dogradnje vodovodne mreže za podsistem Gračanica kojim se riješava vodosnadbijevanje 4000 stanovnika, podsistem Moštre kojim se riješava vodosnadbijevanje 6000 stanovnika, i Porječani kojim se riješava vodosnadbijevanje 1810 stanovnika

Navedena naselja su trenutno riješena sa lokalnim vodovodima ili individualnim bunarima sa nedovoljnim kapacitetima. Zbog lošeg održavanja lokalnih vodovoda i neriješenih imovinskopravnih odnosa na istim nisu rijetki slučajevi higijenski neispravne vode.

Meni