LED RASVJETA U NASELJU LUKE

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline, realizuje prvu fazu zamjene postojeće javne rasvjete LED rasvjetom u naselju Luke. Postupkom javne nabavke za izvođenje radova kao najpovoljniji izvođač odabrana je firma „Ses“ d.o.o. Sarajevo. Stručni nadzor nad izvođenjem radova vrši firma „BauArt“ d.o.o. Visoko.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova  iznosi: 35.112,87KM sa PDV-om.

U toku izvođenja radova planirano je da se postavi 35 LED rasvjetnih tijela snage 70 W.

Slika 1

Projekat zamjene postojeće javne rasvjete LED rasvjetom u naselju Luke realizuje se sredstvima koja su u cijelosti obezbijeđena iz Budžeta Općine Visoko za 2017. godinu.

Realizacijom ovog projekta poboljšat će se cjelokupan ambijent, kao i povećati bezbjednost svih učesnika u saobraćaju, posebno pješaka.

Slika 2

Slika 3

Meni